Cara Memasukkan Mikrofon Luaran iPhone

Apple iPhone memberikan sokongan untuk bicu mikrofon. Namun, tidak seperti komputer anda, hanya ada satu soket input yang ada. Soket fon kepala menyediakan satu-satunya titik input pada telefon. Pengguna perniagaan yang ingin merakam mesyuarat, perbualan atau memo suara dengan menggunakan mikrofon berkualiti tinggi boleh memasang mikrofon terus ke bicu fon kepala dan membuka aplikasi yang mereka gunakan untuk rakaman. Ini memberikan kelebihan untuk mengambil suara yang jauh dan tenang dan menghasilkan kesetiaan keseluruhan yang lebih tinggi.

1

Pasangkan palam mikrofon ke bicu alat dengar. Hidupkan kuasa mikrofon jika perlu.

2

Tinjau senarai aplikasi anda di iPhone. Cari aplikasi Memo Suara, yang merupakan sebahagian daripada sistem operasi pada iPhone, dan tekan sekali untuk membukanya.

3

Arahkan mikrofon ke arah umum sumber audio yang ingin anda rakam.

4

Tekan butang "Rakam" untuk memulakan rakaman. Tekan butang "Jeda" jika anda ingin menjeda rakaman dan butang "Berhenti" apabila anda selesai.