Cara Menjurnal Penyertaan Dari Rekonsiliasi Bank

Setiap bulan bank anda menghantar penyata yang memperincikan urus niaga dalam akaun bank syarikat anda. Anda perlu menggabungkan penyata ini dengan akaun tunai lejar anda setiap bulan. Penyata dari bank anda merangkumi yuran bank, cek dikembalikan dan maklumat lain yang tidak akan dapat anda akses tanpa perdamaian. Anda mungkin berisiko menjalankan akaun anda menjadi negatif jika anda gagal menggabungkan penyata bank dengan buku besar anda setiap bulan. Salah satu kunci proses ini adalah untuk memasukkan entri jurnal yang menyesuaikan baki akaun lejar anda dengan sewajarnya.

Selaraskan Baki Penyata Bank

1

Perhatikan baki akhir penyata bank. Tambahkan deposit yang tercatat di lejar anda yang tidak terdapat dalam penyata. Contohnya, jika baki penyata akhir adalah $ 18,923 dan lejar umum anda menunjukkan deposit $ 5,240 yang tidak terdapat pada penyata, baki yang disemak bersamaan dengan $ 24,163.

2

Kurangkan baki penyata dengan sebarang cek yang dibersihkan selepas tarikh akhir penyata. Contohnya, jika baki yang disemak semula sama dengan $ 24,163 dan anda mempunyai cek berjumlah $ 2,847 yang dilunaskan selepas penyata, baki anda yang diselaraskan sama dengan $ 21,316.

3

Nyatakan sebarang kesilapan dalam pengeposan bank berbanding dengan lejar anda. Contohnya, jika lejar anda menunjukkan pembayaran $ 83 tetapi bank mencatatkannya sebagai $ 80, kurangkan baki penyata dengan tambahan $ 3, yang sama dengan $ 21,313.

Mendamaikan Aktiviti lejar

1

Tarik baki akaun tunai dari lejar umum anda. Kurangkan baki itu dengan jumlah yuran bank dan caj perkhidmatan. Ini termasuk bayaran NSF, yuran perkhidmatan bulanan dan cetakan cek. Contohnya, jika baki tunai lejar anda menunjukkan $ 21,238 dan penyata bank anda menunjukkan yuran perkhidmatan bulanan $ 19 dan yuran NSF $ 25 untuk cek pelanggan yang dikembalikan, baki bayaran yang anda tolak adalah $ 21,194.

2

Tingkatkan baki lejar anda dengan jumlah deposit faedah dan nota pembayaran yang direkodkan oleh bank. Sekiranya bank anda membayar anda $ 119 dalam pembayaran faedah, baki akaun tunai anda sama dengan $ 21,313.

3

Sahkan bahawa baki pendamaian lejar sepadan dengan baki penyesuaian penyata anda. Kaji setiap baris aktiviti penyata anda dan bandingkan setiap transaksi dengan perincian lejar anda untuk sebarang kesalahan pengiraan.

Membuat Penyesuaian Penyesuaian

1

Buat catatan jurnal untuk mengenali semua kos perkhidmatan bank. Contohnya, jika bank anda mengenakan yuran perkhidmatan $ 19, debit akaun perbelanjaan yuran bank $ 19 dan kreditkan akaun tunai $ 19.

2

Kirimkan kredit faedah anda yang diterima dari bank sebagai debit ke akaun tunai anda dan kredit ke akaun lejar hasil faedah anda.

3

Bayaran cek yang dikembalikan, bayaran NSF, ke akaun belum terima akaun anda bersama dengan jumlah cek yang dikembalikan. Debit akaun belum terima akaun anda dan kreditkan akaun tunai. Bank anda membebankan akaun anda untuk dana ini, dan kemudian anda harus mengumpulkannya dari pelanggan, menjadikannya pengurangan kepada wang tunai dan peningkatan penerimaan.

4

Selaraskan baki tunai anda untuk sebarang nota yang dapat diterima oleh bank anda. Debit akaun tunai anda untuk jumlah wang kertas, kemudian kreditkan nota yang belum diterima. Sekiranya anda membayar yuran bank untuk kutipan, debit tunai untuk jumlah nota ditolak yuran bank, kemudian hantarkan jumlah yuran bank ke akaun lejar yuran bank anda. Sebagai contoh, jika bank anda mengumpulkan wang kertas $ 2,000 dan mengenakan bayaran $ 60, hantarkan $ 1,940 ke akaun tunai anda dan $ 60 ke akaun yuran bank anda.