Cara Memusatkan Perenggan ke Tengah dalam Word

Microsoft Word merangkumi beberapa alat untuk menyesuaikan penjajaran teks - kata, ayat dan perenggan. Walaupun teks sejajar kiri dengan margin dokumen kiri secara automatik, Anda dapat menyelaraskan kembali perenggan dengan margin kanan, dibenarkan untuk kedua-dua margin atau berpusat di antara margin. Anda juga dapat menyelaraskan perenggan dengan batas kotak teks, atau menyelaraskan kotak teks dengan margin dokumen. Apa pun alasan anda untuk memusatkan perenggan, anda biasanya dapat melakukan penjajaran dalam Word 2007 atau Word 2010 dalam masa kurang dari satu minit.

1

Sorot perenggan yang ingin anda pusatkan dalam dokumen Microsoft Word, atau kotak teks dalam dokumen tersebut, dengan kursor anda.

2

Pilih tab "Rumah" jika belum dipilih, kemudian cari bahagian Perenggan dan baris butang penjajaran di bawah butang daftar butir dan nombor.

3

Klik butang "Pusat"; ia ditandakan dengan garis tengah. Perenggan bergerak ke tengah dokumen anda, dengan setiap baris berpusat sehubungan dengan margin, atau bergerak ke tengah kotak teks, dengan setiap baris berpusat pada batas kotak.

4

Klik kanan sempadan kotak teks perenggan - kotak teks dengan satu atau lebih perenggan di dalamnya - jika anda ingin meletakkan kotak di tengah antara margin dokumen. Pilih "Format Teks Kotak ..." untuk membuka tetingkap dialog Format Teks. Klik tab “Layout”, pilih “Center” di bahagian Horizontal Alignment, kemudian klik “OK.”