Cara Memindahkan Quicken Dari PC ke Mac

Memindahkan fail Quicken dari PC ke Mac memerlukan anda memasang Quicken pada kedua komputer. Oleh kerana Macintosh dan Windows memerlukan perisian khusus untuk sistem operasi mereka, anda tidak boleh menggunakan Quicken versi PC anda pada Mac dan sebaliknya. Pemilik perniagaan yang menggunakan Quicken untuk mengesan kewangan, invois dan pembayaran dapat menyimpan fail mereka dalam format yang dapat dibaca oleh komputer Mac dengan berkesan. Ini membolehkan anda memindahkan data PC Quicken ke sistem Mac.

Menyiapkan Fail

1

Lancarkan Quicken di PC anda dan kemudian klik "Alat" dan "Senarai Akaun."

2

Pilih "Pilihan" dan kemudian "Lihat Akaun Tersembunyi."

3

Klik "Urus Akaun." Kemudian, hapus centang semua kotak semak "Sembunyikan di Quicken".

4

Kurangkan nama fail untuk mana-mana akaun yang mempunyai lebih daripada 15 watak atau watak khas dengan mengklik kanan nama akaun dan mengklik "Edit." Tukar semua simbol Ticker menjadi huruf besar. Taipkan nama baru dan kemudian klik "OK."

5

Klik setiap tab yang mengandungi data kewangan, seperti Aliran Tunai Peribadi dan Perniagaan, dan klik "Terima Semua."

6

Pilih menu "Fail", "Eksport" dan kemudian pilih "QIF" sebagai format fail. Klik butang "Browse" dan arahkan ke lokasi di mana anda ingin menyimpan fail.

7

Masukkan nama fail "Accounts.qif" ke dalam kotak teks dan klik "OK."

8

Dari bahagian "Akaun Quicken ke Eksport Dari", pilih menu lungsur turun. Pilih akaun yang ingin anda pindahkan ke Quicken versi Mac.

9

Pilih julat tarikh untuk transaksi yang ingin anda eksport ke Mac anda. Kemudian, pilih kotak centang "Akaun" untuk mengeksport fail Akaun anda sahaja. Selesaikan proses yang sama untuk Sekuriti, Kategori dan Transaksi. Kemudian, klik "OK."

10

Masukkan CD ke dalam pemacu CD anda yang diformat dalam format fail FAT sehingga komputer Macintosh dan Windows anda dapat mengakses fail tersebut. Cari fail dan bakar ke CD anda.

Import ke Mac

1

Buka Quicken di Mac anda dan pilih menu "Fail", "Baru" dan kemudian "Fail."

2

Pilih "Fail Quicken Baru" dan klik "OK."

3

Masukkan maklumat yang sesuai ke dalam kotak dialog Buat Fail Data. Kemudian, klik butang "Buat". Sekiranya tetingkap Pembantu Akaun Baru muncul, klik "Batal."

4

Masukkan CD dengan fail Quicken anda di dalamnya ke pemacu cakera.

5

Klik menu "Fail", kemudian "Import" dan "Dari QIF." Arahkan ke fail "Akaun" pada CD anda dan kemudian klik "Buka."

6

Selesaikan proses untuk baki fail anda: Sekuriti, Kategori dan Transaksi.