Cara Mendapatkan Tanda Dagangan di Facebook

Facebook tidak mempunyai pilihan untuk memasukkan watak khas dalam aplikasi sembang, Dinding teman atau di kotak komen, jadi anda harus menggunakan kaedah alternatif jika anda ingin menggunakan simbol, seperti tanda tanda dagang, di Facebook. Windows dilengkapi dengan kod khas, yang disebut kod Alt, yang membolehkan anda memasukkan watak secara manual dengan menggunakan kombinasi nombor dan kekunci Alt.

1

Letakkan kursor anda di medan Facebook di mana anda ingin menaip simbol tanda dagang, seperti di Dinding seseorang atau dalam komen.

2

Tekan kekunci "Num Lock" untuk menghidupkan Number Lock. Ini membolehkan anda menaip kod kunci Alt menggunakan pad nombor anda.

3

Tahan kekunci "Alt".

4

Taip "0153" pada pad nombor anda.

5

Lepaskan "Alt." Simbol tanda dagangan muncul.