Kaedah Perakaunan untuk Pilihan Membeli Tanah

Semasa perniagaan anda membeli tanah, catatan perakaunan yang digunakan untuk merekod transaksi bergantung pada kaedah pembayaran. Kaedah paling mudah untuk membeli tanah adalah dengan wang tunai. Sekiranya anda ingin mendapatkan pinjaman gadai janji, pemberi pinjaman akan memerlukan wang pendahuluan. Sebilangan penjual tanah mungkin menerima stok syarikat anda sebagai pembayaran atau bersetuju untuk menukar satu aset modal dengan tanah tersebut. Apa sahaja pilihan yang anda pilih, jumlah kos tanah termasuk yuran undang-undang, perbelanjaan pencarian hak milik, kos tinjauan, yuran insurans hak milik dan komisen ejen.

Pembelian Tunai

Membeli tanah dengan wang tunai akan mempengaruhi bahagian aset bahagian kunci kira-kira yang berbeza. Tanah adalah aset jangka panjang dan wang tunai adalah aset semasa. Akaun tanah didebitkan untuk harga pembelian penuh dan akaun tunai dikurangkan dengan jumlah yang sama. Sebagai contoh, catatan perakaunan untuk merekodkan tanah yang dibeli dengan harga $ 50,000 adalah debit kepada Tanah dengan harga $ 50,000 dan kredit kepada Tunai dengan harga $ 50,000.

Pembelian Kredit

Pembelian tanah dengan pinjaman mempengaruhi bahagian aset dan liabiliti pada kunci kira-kira. Tanah dicatatkan pada kos penuh sebagai aset jangka panjang. Bayaran pendahuluan tunai mengurangkan akaun tunai. Amaun pinjaman dicatat di bahagian liabiliti semasa sekiranya ia akan dilunaskan dalam satu tahun atau kurang. Jika tidak, pinjaman tersebut dianggap sebagai liabiliti jangka panjang. Sebagai contoh, catatan perakaunan untuk mencatat tanah berharga $ 60,000 dengan bayaran pendahuluan $ 10,000 dan pinjaman $ 50,000 adalah debit kepada Tanah dengan harga $ 60,000, kredit kepada Tunai sebanyak $ 10,000 dan kredit kepada Gadai janji Tanah yang dibayar sebanyak $ 50,000.

Pembelian Stok-untuk-Tanah

Anda boleh menukar stok sama dengan harga pembelian tanah. Dengan andaian saham syarikat anda tidak diperdagangkan di bursa, nilai pasaran wajar tanah menentukan harganya. Dua penilai harta tanah berlesen harus menilai tanah dan jumlah yang lebih kecil digunakan sebagai nilai harta tanah. Sebagai contoh, anda bersetuju untuk menukar 10,000 saham saham biasa bernilai $ 10 per saham dengan nilai nominal $ 1 untuk tanah bernilai $ 50,000. Penyertaan perakaunan adalah debit ke Tanah dengan harga $ 50,000, kredit kepada Saham Biasa dengan harga $ 10,000 (10,000 saham dikalikan dengan $ 1) dan kredit kepada Modal Berbayar dalam Lebihan Par sebanyak $ 40,000.

Pertukaran Aset

Anda boleh memperoleh tanah dengan menukar salah satu aset syarikat anda dengannya. Contohnya, anda membeli tanah bernilai $ 70,000 dengan menukar mesin baru dengan nilai buku $ 75,000, nilai tukar $ 50,000 dan susut nilai terkumpul sebanyak $ 10,000. Nilai buku bersih ialah $ 75,000 tolak susut nilai terkumpul $ 10,000, atau $ 65,000. Kerugian di Bursa adalah nilai buku bersih $ 65,000 tolak nilai tukar masuk $ 50,000, atau $ 15,000. Catatan perakaunan untuk merekod pertukaran adalah Tanah debit dengan harga $ 70,000, debit ke Susut Nilai Terkumpul untuk $ 10,000 dan debit ke Kerugian di Bursa dengan harga $ 15,000. Anda kredit Mesin untuk $ 75,000 dan kredit tunai untuk $ 20,000.