Peraturan 501 (c) (3) dan Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum

Klasifikasi Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri untuk organisasi amal adalah 501 (c) (3), yang bermaksud mereka dikecualikan cukai. Pendapatan mereka mungkin tidak menguntungkan mana-mana pemegang saham atau individu persendirian. Atas sebab-sebab ini, 501 (c) (3) perniagaan harus menyumbang kepada penderma mereka dan pihak berkepentingan lain mengenai bagaimana mereka membelanjakan pendapatan mereka. Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan mengembangkan prinsip perakaunan yang diterima umum yang harus dipatuhi ketika melaporkan maklumat kewangan.

FASB 117

FASB mengembangkan GAAP yang disebut FASB 117. Ia menyatakan bahawa 501 (c) (3) organisasi mesti mengambil kira sumbangan yang dibuat dan diterima. Sumbangan mesti diambil kira pada penyata kewangan dalam tempoh pendapatan tersebut diperoleh. Sekiranya merupakan sumbangan bukan tunai, perniagaan mesti mencatatkannya pada nilai pasarannya. Sumbangan yang dibuat kepada organisasi lain dianggap sebagai perbelanjaan dan juga mesti dicatat dalam tempoh ia berlaku. Penyata kewangan mesti membezakan antara sumbangan yang meningkatkan aset bersih secara kekal dan sementara. Mereka juga mesti mendedahkan sekatan dan syarat yang dikenakan oleh penderma.

Beroperasi dan Melabur

501 (c) (3) organisasi mengawasi dan melindungi sumbangan penderma mereka. Oleh kerana ini dan status pengecualian cukai mereka, mereka dikenakan standard yang lebih tinggi untuk operasi dan pelaburan. Banyak organisasi memilih untuk melaburkan pendapatan mereka dan juga menyokong misi amal. Penyata kewangan mesti menunjukkan bagaimana wang dilaburkan dan misi yang disokongnya. Bukan untuk keuntungan agensi hanya dapat menyokong misi amal yang disetujui oleh masyarakat dan memberi nilai tinggi.

Penyata kewangan

GAAP menghendaki semua organisasi 501 (c) (3) memberikan penyata kewangan khusus yang mendedahkan aktiviti operasi mereka. Perniagaan mesti menyediakan kunci kira-kira, penyata aktiviti, penyata aliran tunai dan penyata pendapatan. Lembaran imbangan menunjukkan jumlah aset, liabiliti dan aset bersih. Perubahan dalam aset dan liabiliti syarikat harus disenaraikan pada penyata aktiviti. Penyata aliran tunai melaporkan tunai dan setara tunai. Penyata pendapatan menyenaraikan pendapatan, pendapatan dan perbelanjaan bersih.

FASB 117

Prinsip perakaunan lain untuk 501 (c) (3) organisasi, yang dikenali sebagai FASB 117, menghendaki mereka untuk mengklasifikasikan aset, pendapatan, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian mereka. Berkali-kali penderma akan menetapkan bagaimana dan kapan wang dibelanjakan. Klasifikasi atau ketetapannya boleh bersifat kekal, terhad atau sementara. Pengelasan disenaraikan dalam penyata kedudukan kewangan. Penyataan mesti menunjukkan jumlah dan jenis sekatan. Perubahan jumlah ditunjukkan dalam penyataan aktiviti.