Bagaimana Menjadi Bersertifikat ISO 9000

Organisasi Standardisasi Antarabangsa telah mengembangkan satu set piawaian yang diakui secara antarabangsa untuk mengesahkan bahawa sebuah syarikat atau organisasi telah, dan mematuhi, proses pengurusan kualiti. Piawaian ini dikenali sebagai ISO 9000, dan pensijilan ISO 9000 kepada bakal pelanggan atau pelanggan bahawa syarikat telah memenuhi kriteria menuntut yang bertujuan untuk memaksimumkan kualiti produk dan proses. Pengurusan menetapkan dan melaksanakan sistem dasar dan proses untuk mencapai matlamat berkualiti dan secara berkala menilai keberkesanan sistem, membuat perubahan yang diperlukan. Hanya organisasi bertauliah yang dapat mengesahkan organisasi sebagai patuh ISO 9000, setelah melalui audit yang ketat.

1

Kembangkan pernyataan misi kualiti yang ringkas untuk syarikat anda. Kirimkan secara terbuka dan biasakan semua pekerja anda dengannya. Dengan menggunakan pernyataan misi kualiti sebagai pedoman, pihak pengurusan harus mengembangkan satu set tujuan kualiti yang terperinci untuk organisasi.

2

Menetapkan satu set polisi untuk mengarahkan setiap elemen kerja bagaimana mencapai tujuan kualiti keseluruhan. Kembangkan proses yang berkaitan untuk mengurus dan memantau sama ada elemen kerja mengikut dasar dan mencapai matlamat kualiti.

3

Mendidik tenaga kerja mengenai sistem pengurusan kualiti baru. Memastikan setiap elemen kerja berpengetahuan mengenai arahan kerja mereka dan memahami bagaimana mereka akan dinilai dari segi mencapai matlamat yang berkualiti.

4

Laksanakan proses dan arahan kualiti di seluruh syarikat. Sekiranya perubahan pada sistem pengurusan kualiti diperlukan, hanya izinkan kakitangan pengurusan kanan yang diberi kuasa untuk membuat perubahan tersebut. Kawal semua dokumen polisi dan arahan kerja dengan berhati-hati supaya anda kemudian dapat menunjukkan kepada pegawai perakuan bahawa tidak ada orang lain selain pegawai yang berwenang yang mengakses atau mengubah dokumen tersebut.

5

Hubungi salah satu badan perakuan ISO 9000 yang diiktiraf untuk meminta audit pensijilan. Organisasi pensijilan ini terdapat di seluruh Amerika Syarikat dan di puluhan negara di luar negara.

6

Menerbitkan tarikh audit yang belum selesai kepada semua pekerja dan memastikan mereka mengetahui sepenuhnya arahan, dasar dan matlamat kualiti mereka, serta pernyataan misi kualiti syarikat secara keseluruhan.

7

Izinkan organisasi sijil untuk melakukan audit ISO 9000 terhadap matlamat dan proses pengurusan kualiti syarikat anda. Tunjukkan bahawa dokumentasi anda teratur, pekerja mengetahui proses elemen kerja mereka berkaitan dengan memenuhi matlamat kualiti syarikat dan anda mempunyai sistem pengurusan kualiti yang berkesan.

8

Dapatkan dokumen perakuan dari organisasi perakuan setelah berjaya menyelesaikan audit.