Cara Menyusun Neraca untuk Pemilik Tunggal

Lembaran imbangan didasarkan pada persamaan perakaunan yang menyatakan bahawa aset sama dengan liabiliti ditambah ekuiti pemegang saham. Oleh itu, kunci kira-kira mengandungi aset, liabiliti, dan ekuiti pemegang saham syarikat, yang disebut sebagai ekuiti pemilik sekiranya terdapat hak milik tunggal. Neraca syarikat mesti selalu seimbang, yang bermaksud aset akan selalu sama dengan liabiliti ditambah ekuiti pemilik, seperti yang dijelaskan oleh Marianne M. Huey dari Ohio State University Aset perniagaan terdapat di sebelah kiri kunci kira-kira sementara liabiliti dan ekuiti pemilik muncul di sebelah kanan kunci kira-kira.

1

Tulis tajuk di bahagian atas kunci kira-kira. Nyatakan nama perniagaan yang sah. Tuliskan perkataan "Neraca" di bawah nama perniagaan yang sah. Sampaikan tarikh sebenar kunci kira-kira. Sebagai contoh, kebanyakan syarikat menggunakan tarikh 31 Disember sebagai tarikh kunci kira-kira kerana ia adalah hari terakhir dalam setahun.

2

Senaraikan semua aset semasa. Mulakan dengan aset semasa seperti wang tunai, akaun belum terima dan inventori. Aset akan muncul pada kunci kira-kira mengikut urutan aset tersebut akan ditukar menjadi wang tunai, seperti yang dijelaskan oleh laman web Bantuan Perakaunan Asas. Tambahkan jumlah semua aset semasa.

3

Catat semua aset jangka panjang. Aset jangka panjang adalah item yang akan ditukar menjadi wang tunai lebih dari satu tahun. Aset jangka panjang merangkumi barang seperti bangunan, tanah, peralatan dan nota belum terima. Tambahkan semua aset jangka panjang syarikat.

4

Tambahkan aset jangka panjang dengan aset semasa. Hasilnya menghasilkan jumlah aset syarikat.

5

Sampaikan tanggungan semasa. Senaraikan liabiliti semasa di sebelah kanan kunci kira-kira. Liabiliti semasa terdiri daripada item yang akan dibayar dalam tempoh satu tahun. Contoh liabiliti semasa termasuk akaun yang perlu dibayar, cukai yang perlu dibayar, gaji yang perlu dibayar dan hasil yang belum dijelaskan. Tambahkan semua liabiliti semasa.

6

Senaraikan liabiliti jangka panjang. Liabiliti jangka panjang adalah obligasi yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun. Liabiliti jangka panjang terdiri daripada nota hutang, hutang gadai janji dan pajakan. Hitung jumlah liabiliti jangka panjang.

7

Tambahkan jumlah liabiliti jangka panjang dengan liabiliti semasa. Produk liabiliti jangka panjang dan liabiliti semasa menghasilkan jumlah liabiliti.

8

Nyatakan jumlah ekuiti pemilik. Ekuiti pemilik menunjukkan jumlah modal yang dimiliki oleh pemilik tunggal untuk melabur dalam perniagaan. Tuliskan pendapatan tertahan di bawah ekuiti pemilik. Pendapatan tertahan menunjukkan jumlah pendapatan bersih yang dilaburkan semula dalam perniagaan, yang tidak dikeluarkan sebagai dividen. Tambahkan pendapatan tertahan dengan ekuiti pemilik untuk mencari jumlah ekuiti pemilik.

9

Tambahkan jumlah liabiliti dengan jumlah ekuiti pemilik. Jumlah liabiliti syarikat dan jumlah ekuiti pemilik mestilah sama dengan jumlah aset. Oleh itu, bahagian kiri atau aset kunci kira-kira harus sama dengan sisi kanan atau sisi ekuiti dan liabiliti pemilik kunci kira-kira.