Microsoft Excel: Cara Mencari Nombor yang Hilang dalam Urutan

Mencari nombor urutan yang hilang boleh menjadi tugas yang sukar ketika bekerja dengan senarai data yang panjang. Sebagai contoh, anda mungkin ingin mencari nombor cek perniagaan yang belum dimasukkan ke dalam kunci kira-kira, atau mungkin anda perlu mencari ID produk yang hilang. Mencari senarai secara manual membosankan dan cenderung untuk pengawasan. Excel menawarkan pemformatan bersyarat untuk mencari jurang tetapi ini tidak memberikan senarai nombor yang hilang. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan ciri array Excel untuk melintasi senarai data secara automatik dan mengekstrak nombor berurutan yang hilang, walaupun senarai nombornya tidak teratur.

1

Buka hamparan anda di Microsoft Excel dan lihat senarai nombor. Anda perlu menentukan julat nombor yang ingin anda pertimbangkan. Julat ini mungkin berdasarkan nilai terendah dan tertinggi dalam senarai nombor atau beberapa julat yang diketahui. Sebagai contoh, jika nombor cek terakhir yang anda log masuk ke kunci kira-kira tahun lalu adalah 8950 dan nombor cek terakhir yang anda log masuk untuk tahun ini ialah 11859, julat anda adalah 8951 hingga 11859.

2

Klik sel pertama di lajur kosong, tahan kekunci "Shift" dan klik sel data terakhir di lajur itu. Ini memilih semua sel antara dua titik tersebut. Anda memerlukan sekurang-kurangnya sebilangan sel yang dipilih sebagai jangkaan jumlah nilai yang hilang. Cara termudah untuk menjamin anda memilih sel yang cukup adalah memilih bilangan sel yang sama dengan perbezaan julat. Contohnya, mengurangkan 8951 dari 11859 menghasilkan julat 2,908 nombor. Dengan memilih sel "1" hingga "2908", anda menjamin kawasan keluaran yang cukup besar, walaupun tidak dijumpai nombor.

3

Taipkan kod berikut:

= KECIL (JIKA (COUNTIF (B: B, ROW ($ B $ 8951: $ B $ 11859)) = 0, ROW ($ B $ 8951: $ B $ 11859), ""), ROW ())

Lajur "B" merujuk pada senarai nombor, dan angka baris merujuk pada julat data, jadi contoh ini mencari lajur "B" untuk nombor 8951 hingga 11859, dan angka yang hilang akan dikeluarkan di lajur kosong.

4

Tekan "Ctrl-Shift-Enter" untuk memasukkan formula yang ditaip sebagai array. Sekiranya anda hanya menekan "Enter", formula tidak akan berfungsi.