Cara Reboot Router Linksys Melalui Rangkaian

Penghala Linksys mempunyai butang fizikal di bahagian belakang peranti yang digunakan untuk menyalakan semula, menetapkan semula dan memulihkan tetapan lalai kilang. Panel kawalan berasaskan Web penghala secara semula jadi tidak memaparkan pilihan reboot yang membolehkan anda melakukan soft reset melalui rangkaian. Ini tidak selesa jika lokasi fizikal penghala tidak dapat diakses ketika peranti perlu diset semula. Namun, pelbagai tetapan tersembunyi tersedia melalui antara muka Web yang membolehkan anda melakukan penyetelan semula melalui rangkaian setelah anda log masuk ke panel kawalan pentadbiran penghala.

1

Lancarkan penyemak imbas Web di komputer anda dan arahkan ke panel kawalan penghala dengan memasukkan alamat IP-nya ke bar alamat penyemak imbas. Alamatnya biasanya "192.168.1.1." Hubungi pentadbir rangkaian anda untuk maklumat lebih lanjut jika perlu.

2

Masukkan butiran nama pengguna dan kata laluan penghala dan klik "OK." Panel kawalan pentadbiran penghala akan dimuatkan dalam penyemak imbas Web anda.

3

Klik bar alamat di penyemak imbas Web anda dan gerakkan kursor ke hujung alamat IP penghala.

4

Ketik "/Reset.htm" di akhir alamat IP penghala dan tekan "Enter." Penghala melakukan boot semula secara automatik apabila halaman Reset tersembunyi dimuatkan dalam penyemak imbas Web anda.