Cara Memasukkan Dokumen Word ke dalam Laman Web

Microsoft Word dapat menyimpan failnya sebagai dokumen atau halaman Web. Sekiranya anda ingin memasukkan kandungan fail ke dalam laman Web yang lebih besar di laman syarikat anda, anda boleh mengekstrak kod HTMLnya dan menempelkannya ke halaman anda. Sekiranya anda lebih suka orang mengakses fail tersebut persis seperti yang terdapat dalam dokumen Word, seperti yang akan terjadi ketika anda berkongsi laporan syarikat yang diperluas, anda dapat memasukkan dokumen tersebut sebagai pautan sehingga pengguna dapat memuat turun file asalnya.

Benamkan sebagai HTML

1

Buka dokumen anda di Microsoft Word dan kemudian tekan "Alt-FA" untuk membuka kotak dialog Save As.

2

Klik kotak lungsur "Simpan sebagai Jenis". Pilih "Laman web fail tunggal" dan klik "Simpan."

3

Buka fail MHTML yang baru anda buat, menggunakan editor teks seperti Notepad atau editor HTML seperti Dreamweaver. Buka kod halaman Web anda di tetingkap atau tab kedua.

4

Salin kod antara tag "" dalam dokumen MHTML dan tempelkan kod tersebut ke bahagian gaya yang sesuai pada halaman Web anda.

5

Salin isi yang muncul di antara tag "" dan "" dalam fail MHTML dan tempelkan sebelum tag penutup "" di halaman Web anda.

Benamkan Sebagai Pautan

1

Muat naik dokumen Word ke folder root laman web anda menggunakan klien FTP anda.

2

Buka halaman Web di editor teks atau editor HTML anda dan masukkan kod berikut di lokasi yang sesuai di halaman, ganti "Word.docx" dengan nama dokumen anda:

Baca fail penuh.

3

Ganti "Baca fail penuh" dalam contoh dengan teks yang anda mahu pautan dipaparkan.