Cara Membuat Penyertaan Jurnal yang Diselaraskan untuk Pendapatan yang Ditahan

Angka pendapatan tertahan terdapat di bahagian ekuiti pemegang saham pada kunci kira-kira. Angka pendapatan tertahan bersama dengan angka stok, premium saham dan rizab lain, menunjukkan nilai buku bersih organisasi. Angka pendapatan tertahan menunjukkan keuntungan yang dikumpulkan pada masa lalu dan semasa yang boleh diagihkan kepada pemegang saham organisasi; jumlah yang ditunjukkan melalui pendapatan tertahan berasal dari penyata pendapatan organisasi.

Kerugian dan Keuntungan Bersih

Tutup penyata pendapatan organisasi di bahagian perolehan tertahan pada penyata kedudukan kewangan. Sekiranya organisasi mengalami kerugian bersih, debit akaun pendapatan tertahan dan kreditkan akaun pendapatan. Sebaliknya, jika organisasi mengalami keuntungan, debit akaun pendapatan dan kreditkan akaun pendapatan tertahan.

Selaraskan Pendapatan yang Ditahan untuk Dividen

Kira keputusan lembaga pengarah untuk meluluskan dividen untuk tempoh tersebut dengan menyesuaikan pendapatan tertahan dalam kunci kira-kira. Kurangkan bahagian pendapatan ditahan dan buat akaun dividen yang perlu dibayar dengan mendebitkan akaun pendapatan tertahan dan mengkreditkan akaun pembayaran dividen.

Laraskan Akaun untuk Kesalahan

Sesuaikan akaun untuk menggambarkan kedudukan kewangan organisasi yang betul apabila kesilapan berlaku dalam akaun dalam tempoh berikutnya. Ini sesuai dengan prinsip kewajaran dan ketelusan prinsip perakaunan yang diterima umum untuk pembentangan akaun. Sekiranya penyesuaian ini mempengaruhi akaun pendapatan tertahan, akaun mesti disesuaikan dengan mengurangkan atau menambah (mendebit atau mengkreditkan) akaun. Sebagai contoh, jika item perbelanjaan tidak dicatatkan pada tempoh sebelumnya, akauntan mesti membuat catatan jurnal yang mendebitkan akaun pendapatan tertahan dan mengkreditkan akaun perbelanjaan yang berkenaan.

Perakaunan Akaun Pendapatan Tersimpan

Sampaikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan kewangan organisasi atau niat kewangan masa depan dengan menggunakan akaun pendapatan tertahan. Sebagai contoh, jika sebahagian daripada pendapatan tertahan organisasi tergolong dalam kepentingan minoriti, organisasi mesti menunjukkan jumlah ini secara berasingan. Sebaliknya, jika organisasi berencana untuk menyimpan dana untuk pengembangan modal atau mengurangkan pendedahan risiko, organisasi dapat memenuhi sebagian dari pendapatan tertahan. Catatan penyesuaian dalam kes ini adalah debit ke akaun pendapatan tertahan dan kredit ke akaun simpanan modal atau rizab risiko.

Pertimbangan untuk Piawaian Perakaunan

Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa menghendaki perniagaan menunjukkan jumlah yang dapat diagihkan kepada entiti ibu bapa dan minoriti dan sumbangan oleh dan pengagihan kepada pemilik secara berasingan, dengan perubahan dalam dinamika kawalan. Prinsip perakaunan yang diterima umum AS tetap sederhana dalam pendekatan terhadap keperluan pendedahan.