Cara Mencari Penawaran & Permintaan Dengan Cukai Eksais

Dalam pasaran biasa, keseimbangan berlaku apabila kuantiti yang dibekalkan memenuhi kuantiti yang diminta pada harga tertentu. Namun, ketika pemerintah mengenakan cukai eksais pada suatu barang, hal ini mendorong terjadinya hambatan antara kurva penawaran dan kurva permintaan, memaksa keseimbangan baru di mana jumlah yang dibayar oleh pengguna lebih besar daripada jumlah yang diterima oleh pengeluar. Luas wilayah persegi di antara lekuk - jumlah cukai dikalikan dengan kuantiti keseimbangan baru - adalah jumlah hasil cukai yang diperoleh oleh pemerintah.

1

Cari harga yang dibayar oleh pengguna. Cukai tersebut akan menaikkan harga keseimbangan dari tahap lama (P *) ke harga baru yang dibayar oleh pengguna (Pc). Harga yang akan diterima pengeluar (Pp) adalah jumlah yang dibayar pengguna dikurangi jumlah cukai, atau Pc - t. Untuk mencari harga yang dibayar oleh pengguna, tetapkan persamaan penawaran sama dengan persamaan permintaan, gantikan Pc - t dengan Pp dalam persamaan penawaran.

Contoh: Cukai Eksais: t = 3 Persamaan Penawaran: Qs = 2 / 3Pp Persamaan Permintaan: Qd = -1Pc + 93 Pp = Pc - t

2 / 3Pp = -1Pc + 93 Pp = Pc - 3 2/3 (Pc - 3) = -Pc +93 2 / 3Pc - 2 = -Pc + 93 2 / 3Pc = -Pc + 95 5 / 3Pc = 95 Pc = 57

2

Cari harga yang diterima oleh pengeluar dengan mengurangkan jumlah cukai eksais dari harga yang dibayar oleh pengguna.

Contoh: Pp = Pc - t Pp = 57 - 3 Pp = 54

3

Cari kuantiti keseimbangan (Q *) dengan memasukkan harga yang dibayar oleh pengguna dan harga yang diterima oleh pengeluar ke dalam persamaan masing-masing. Hasil dari kedua operasi tersebut harus sama.

Contoh: Qs = 2 / 3Pp Qd = -Pc + 93 Pp = 54 Pc = 57

Qs = 2/3 (54) Q * = 36

Qd = - (57) + 93 Q * = 36

4

Hitung jumlah hasil cukai yang dikumpulkan oleh kerajaan. Oleh kerana cukai eksais dikumpulkan pada setiap unit yang dijual, jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah adalah jumlah pajak yang dikalikan dengan kuantiti yang terjual, Q *.

Contoh: t = 3 Q = 36 Hasil Kerajaan = Q X 3

Hasil Kerajaan = 36 X 3 = $ 108