Apa itu Akaun Penyata Pendapatan?

Akaun penyata pendapatan adalah akaun yang disimpan oleh perniagaan dalam rekodnya, laporan penyata pendapatannya dan digunakan untuk mengira pendapatan bersih, atau keuntungannya, pada akhir setiap tempoh perakaunan. Akaun penyata pendapatan boleh menjadi pendapatan, keuntungan, perbelanjaan atau kerugian. Perniagaan kecil anda mungkin mempunyai banyak akaun di setiap kategori. Pendapatan dan keuntungan meningkatkan keuntungan, sementara perbelanjaan dan kerugian mengurangkan keuntungan.

Pendapatan dan Keuntungan

Pendapatan adalah wang yang diperoleh perniagaan melalui operasi perniagaannya, seperti menjual produk dan perkhidmatannya kepada pelanggan. Pendapatan operasi adalah yang diperoleh syarikat melalui garis perniagaan biasa, sementara pendapatan bukan operasi diperoleh melalui sumber lain, seperti pendapatan faedah dari pelaburan. Keuntungan adalah pendapatan yang biasanya dihasilkan dari transaksi satu kali, seperti menjual peralatan lebih dari nilai perakaunannya atau memenangi tuntutan mahkamah.

Perbelanjaan dan Kerugian

Perbelanjaan adalah kos yang ditanggung oleh perniagaan untuk menjana pendapatan. Contoh perbelanjaan perniagaan kecil adalah gaji dan kos barang yang dijual. Perbelanjaan yang dikeluarkan dalam bidang perniagaan biasa disebut perbelanjaan operasi, sementara perbelanjaan yang dilakukan dalam kegiatan sekunder, seperti pembayaran pajak penghasilan, disebut sebagai perbelanjaan bukan operasi. Sama seperti keuntungan, kerugian biasanya berlaku dalam transaksi satu kali, seperti menjual aset dengan nilai perakaunan yang lebih rendah atau kehilangan inventori untuk kecurian.

Ciri-ciri Akaun

Akaun penyata pendapatan adalah akaun sementara dalam rekod syarikat kerana menyimpan baki hanya untuk tempoh perakaunan tertentu. Perniagaan menutup setiap akaun pada akhir setiap tempoh dan menetapkan baki menjadi sifar untuk tempoh berikutnya. Sebagai contoh, jika perniagaan kecil anda mempunyai $ 100,000 dalam akaun pendapatannya pada akhir suku tahun, anda akan melaporkan pendapatan $ 100,000 pada penyata pendapatan anda dan menetapkan baki menjadi sifar untuk suku berikutnya.

Perakaunan akruan

Sebuah syarikat biasanya menggunakan asas perakaunan akruan untuk merekod transaksi. Berdasarkan perakaunan akruan, perniagaan mencatatkan pendapatan, perbelanjaan, keuntungan dan kerugian ketika mereka diperoleh atau ditanggung, tidak kira bila pembayaran berlaku. Sebagai contoh, perniagaan kecil anda menjual produk bernilai $ 1,000 pada suku semasa dan anda menjangkakan pelanggan anda akan membayar pada suku berikutnya, anda akan mencatat pendapatan $ 1,000 pada suku semasa.

Mengira Pendapatan Bersih atau Kerugian Bersih

Pendapatan bersih atau kerugian bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan tolak perbelanjaan tolak kerugian. Hasil positif menunjukkan pendapatan bersih dan bermaksud pendapatan dan keuntungan lebih daripada perbelanjaan dan kerugian. Hasil negatif menunjukkan kerugian bersih. Contohnya, jika perniagaan kecil anda mempunyai pendapatan $ 100,000, keuntungan $ 10,000, perbelanjaan $ 70,000 dan kerugian $ 5,000, anda akan melaporkan pendapatan bersih $ 35,000: $ 100,000 ditambah $ 10,000 tolak $ 70,000 tolak $ 5,000.