Peranan Pengurus Tahap Atas

Pengurusan adalah proses dan bagaimana organisasi ditadbir sehingga berfungsi dengan berkesan dan efisien. Peranan pengurus peringkat atasan merangkumi perancangan, organisasi, arahan, koordinasi, dan kawalan.

Fungsi Merancang

Pengurusan, dan secara meluas, seorang pengurus peringkat atasan, bertanggungjawab dalam perancangan organisasi. Perancangan adalah ketika pihak pengurusan menetapkan objektif dan tujuan untuk organisasi, serta bagaimana objektif dan tujuan tersebut akan dicapai.

Fungsi Organisasi

Seorang pengurus peringkat atasan bertugas mengatur aktiviti perniagaan sehingga kegiatan ini selaras dengan objektif yang telah ditentukan yang telah ditetapkan dalam fase perancangan.

Fungsi Arah

Seorang pengurus peringkat atasan bertugas mengarahkan bukan hanya pekerja individu tetapi juga seluruh jabatan untuk menggerakkan diri, agar mereka memenuhi matlamat organisasi.

Fungsi Penyelarasan

Seorang pengurus peringkat atasan bertanggungjawab untuk menyelaraskan pelbagai jabatan dan aktiviti dalam organisasi supaya semuanya berjalan lancar.

Fungsi Kawalan

Sama seperti kenderaan perlu dikawal sehingga melencong keluar dari jalannya, begitu juga perniagaan yang perlu dikendalikan agar aktiviti dan jabatannya tidak menyimpang dari matlamat organisasi. Itu juga adalah peranan pengurus peringkat atasan.

Dalam empat fungsi ini, terdapat lebih banyak prinsip yang membimbing bagaimana pengurus peringkat atasan berfungsi dan tujuan mana yang mereka cita-citakan.

Prinsip yang Berkaitan Dengan Fungsi Merancang

Dari semua peranan dan tanggungjawab pengurusan atasan, perancangan adalah salah satu yang paling penting. Sebenarnya, setiap aktiviti perniagaan lain ditanggung oleh perancangan, baik secara langsung atau tidak langsung, kerana berdasarkan pada dasar dan strategi yang telah ditentukan semasa merancang.

Merancang bukanlah sesuatu yang anda lakukan sekali dan lupakan sahaja. Sebaik-baiknya, ia adalah sesuatu yang ingin anda lakukan secara berterusan, supaya anda tidak membuang masa. Apabila syarikat memenuhi objektif yang berkaitan dengan rancangan tertentu, rancangan itu berakhir di sana, dan syarikat baru mesti menggantikannya untuk membimbing organisasi lebih jauh. Itulah yang membuat perancangan menjadi proses berterusan.

Pelaksanaan : Proses perancangan adalah halus dalam arti bahawa ia tidak bermakna tanpa pelaksanaan. Seboleh mungkin, perniagaan harus berusaha menghindari penyusunan rancangan yang tidak dapat dilaksanakan, kerana perniagaan itu tidak praktikal atau tidak realistik. Untuk menjadi berkesan, proses perancangan tidak hanya harus bercita-cita tinggi, tetapi juga rasional dan realistik.

Ketelusan : Perniagaan yang baik telus mengenai rancangan yang dibuatnya. Anggota organisasi, termasuk pengurusan peringkat atasan, pekerja, dan pemegang saham, harus diberi tahu rancangan perniagaan. Perkara yang sama berlaku untuk pihak berkepentingan luaran utama perniagaan. Ketelusan ini memastikan bahawa semua orang berada dalam keadaan yang betul dan oleh itu dapat berusaha mencapai objektif perniagaan.

Kelestarian : Terdapat dua jenis rancangan: rancangan jangka panjang dan rancangan jangka pendek. Untuk kedua-dua rancangan jangka panjang dan jangka pendek berfungsi, rancangan itu mesti lestari. Mereka tidak seharusnya menimbulkan rintangan yang dihasilkan sendiri; sebaliknya, mereka harus membolehkan organisasi mencapai matlamatnya.

Prinsip yang Berkaitan Dengan Fungsi Organisasi

Setiap organisasi, tidak kira seberapa besar, akan mempunyai beberapa tujuan atau tujuan bersama yang diinginkannya. Akan tetapi, akan ada tujuan yang lebih kecil untuk pelbagai cabang dan jabatan organisasi. Matlamat ini akhirnya harus ada untuk memimpin organisasi mencapai objektif utamanya.

Penyelarasan : Setiap jabatan harus mempunyai koordinasi untuk mencapai matlamatnya. Walau bagaimanapun, perlu ada juga penyelarasan antara jabatan yang berlainan sehingga mereka berusaha untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Ideanya adalah bahawa perniagaan harus berfungsi seperti satu mesin besar dengan bahagian yang berbeza berfungsi secara harmoni. Kurangnya penyelarasan akhirnya menyebabkan perniagaan menyimpang dari tujuannya.

Imbangan : Agar aktiviti perniagaan dapat berjalan dengan lancar, setiap jabatan harus mempunyai keseimbangan dengan dirinya sendiri dan juga harus ada keseimbangan antara jabatan. Di dalam sebuah jabatan, tidak ada seorang pun pekerja yang harus terlalu banyak bekerja atau terlalu banyak bekerja. Sebaiknya jabatan mana pun tidak perlu melakukan lebih banyak daripada bahagian kerjanya yang adil.

Keseragaman : Organisasi harus melaksanakan kegiatannya dengan cara yang seragam. Apabila tidak ada sistem untuk menjalankan sesuatu, maka pasti ada kekurangan efisiensi dan organisasi cenderung terhambat dalam usahanya untuk mencapai tujuannya.

Kecekapan : Organisasi bukan sahaja harus mencapai matlamatnya tetapi harus berusaha untuk melakukannya dengan cara yang paling jimat. Sebahagiannya adalah memastikan setiap pekerja menikmati kepuasan kerja untuk mendorong mereka untuk menjadi produktif mungkin.

Prinsip-Prinsip yang Berkaitan Dengan Fungsi Arah

Sumbangan Individu Maksimum : Pengurus yang baik harus dapat mengarahkan pekerjanya supaya setiap pekerja melakukan yang terbaik. Oleh itu, gaya pengurusan harus difokuskan pada individu. Hanya dengan melakukan ini, pengurus peringkat atasan dapat memperoleh keuntungan paling banyak dari setiap pekerja individu.

Kesesuaian Teknik Arah : Terdapat banyak jenis arah. Yang paling penting merangkumi kesedaran, kepemimpinan, dorongan, dan motivasi individu. Prinsip ini, bagaimanapun, adalah mengenai menggunakan jenis arah yang tepat untuk situasi tertentu.

Kepimpinan : Ini semua berkaitan dengan teknik kepemimpinan pengarahan. Kepemimpinan adalah kemahiran yang harus dimiliki oleh semua pengurus peringkat atasan. Boleh dikatakan, ini adalah teknik arah terpenting yang ada; biasanya, ia menjamin hasil yang terbaik. Sekumpulan orang yang berusaha mencapai tujuan bersama akan memerlukan pemimpin, yang akan membolehkan kumpulan berfungsi dengan baik.

Mengikuti Melalui : Bukan hanya penting untuk mengarahkan pekerja dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, tetapi juga penting mereka mengikuti arahan. Ini akan memberitahu pengurus peringkat atasan sama ada teknik arahan mereka berkesan atau tidak.

Prinsip yang Berkaitan Dengan Fungsi Penyelarasan

Kesinambungan : Penyelarasan, seperti perancangan, adalah proses berterusan. Di mana-mana organisasi, sesuatu sedang diselaraskan. Sebenarnya, biasanya banyak perkara diselaraskan pada masa yang sama. Kesinambungan ini memastikan bahawa semuanya berjalan lancar dan setiap perniagaan memerlukan prosesnya.

Permulaan Awal : Perniagaan harus berusaha untuk memulakan proses koordinasi pada peringkat awal pembuatan dan perancangan dasar. Sekiranya proses penting ini tidak ditekankan lebih awal, maka sukar untuk ditekankan semasa peringkat pelaksanaan.

Hubungan Langsung : Perniagaan dapat mencapai koordinasi dengan paling berkesan dengan menjalin hubungan interpersonal langsung. Ini bukan sahaja hubungan menegak antara senior dan junior, tetapi juga hubungan mendatar antara ahli pasukan. Apabila hubungan langsung terlibat dalam proses koordinasi, pekerja cenderung untuk bersetuju dengan tindakan, kaedah dan pencapaian.

Prinsip yang Berkaitan Dengan Fungsi Kawalan

Kawalan Fleksibel : Had yang ditetapkan oleh organisasi tidak boleh melampau. Sama seperti gelang getah, organisasi harus dapat menahan tekanan dan tekanan dengan lebih fleksibel. Kekakuan dan kawalan boleh menyebabkan keputusan negatif.

Pengecualian : Tidak ada peraturan seperti pengecualian. Setiap peraturan harus fleksibel. Fleksibiliti tidak boleh dilihat sebagai celah tetapi sebagai pelepasan dari keterlaluan peraturan. Sekiranya rancangan itu terlalu kaku, maka ia mungkin rancangan yang tidak realistik. Pengecualian adalah bahagian penting untuk mengawal bukan sahaja aktiviti perniagaan anda, tetapi juga pekerja anda.

Tindakan : Untuk mengawal organisasi dengan berkesan, anda seharusnya dapat memastikan bahawa aktiviti tersebut tidak menyimpang dari matlamat organisasi tersebut. Seorang pengurus peringkat atasan harus mengetahui tindakan yang harus diambil, sekiranya ada yang salah.