Cara Menjalankan Internet Explorer dalam Mod Pentadbiran

Walaupun anda tidak dapat menjalankan aplikasi gaya Windows 8 sebagai pentadbir, anda boleh melancarkan program Internet Explorer 11 sepenuhnya dalam mod Pentadbir. Mod pentadbir ini memberikan keistimewaan yang tinggi ketika melancarkan Internet Explorer sehingga dapat melaksanakan tugas yang disekat. Anda boleh mengaktifkan mod ini secara manual dari skrin Mula semasa melancarkan Internet Explorer, tetapi jika anda ingin selalu menjalankan Internet Explorer dalam mod ini, anda perlu mengubah jalan pintas.

Mengaktifkan Mod Pentadbir

Mengklik kanan jubin Internet Explorer atau hasil carian di skrin Mula memberikan pilihan tambahan di bahagian bawah skrin. Memilih "Jalankan sebagai Pentadbir" melancarkan sesi semasa dengan hak istimewa yang tinggi dan meminta anda untuk pengesahan. Sekiranya anda mahu Internet Explorer sentiasa berjalan dalam mod ini, pilih "Buka Lokasi Fail" untuk mencari jalan pintas di File Explorer. Klik kanan jalan pintas ini dan kemudian pilih "Properties | Advanced | Run as Administrator | OK | OK." Sejak saat itu, Internet Explorer selalu dilancarkan dalam mod tinggi ini apabila mengklik jalan pintas yang diubah.