Ciri-ciri Analisis Organisasi

Komponen penting dalam menjalankan analisis organisasi termasuk menilai faktor luaran yang dapat mempengaruhi prestasi organisasi serta menilai secara strategik sumber dan potensi organisasi itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan dalaman bersama dengan peluang dan ancaman luar adalah kunci kejayaan organisasi. Analisis SWOT, yang bermaksud kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah kaedah perancangan strategi yang sering digunakan oleh pemimpin organisasi untuk membantu mereka dalam menetapkan objektif perniagaan atau mencapai tujuan misi organisasi.

Kekuatan

Kekuatan organisasi adalah ciri dalaman yang dapat memberikan kelebihan berbanding pesaing. Menilai kekuatan organisasi biasanya melibatkan penilaian pengurusan, sumber daya, tenaga kerja dan objektif pemasaran semasa. Secara amnya, analisis dalaman mengkaji sumber dan kecekapan teras organisasi yang ada. Menentukan kemampuan organisasi membantu pemimpinnya membuat rancangan jangka panjang dan keputusan yang tepat. Faktor lain yang termasuk dalam analisis dalaman termasuk melihat tujuan kewangan organisasi dan inisiatif perancangan strategik, selain kekuatannya yang luar biasa. Menawarkan produk atau perkhidmatan berkualiti tinggi, membina reputasi yang kukuh,mengekalkan kesihatan kewangan yang kuat dan melabur dalam teknologi baru adalah beberapa titik kuat yang dapat ditumpukan oleh organisasi untuk mengembangkannya untuk meningkatkan kedudukannya dalam industri. Penyampaian produk atau perkhidmatan yang cekap dan memberikan keunggulan perkhidmatan pelanggan adalah faktor positif yang lain.

Kelemahan

Kelemahan organisasi adalah satu lagi contoh ciri dalaman yang boleh mempengaruhi operasi dan tahap prestasinya. Mengenal pasti kelemahan membantu organisasi mengesan masalah sehingga dapat membuat perubahan yang diperlukan. Strategi ini membolehkan pembuat keputusan untuk mengembangkan alternatif lain yang lebih sesuai dalam objektif perancangan strategik mereka apabila operasi gagal dilaksanakan seperti yang diunjurkan. Kelemahan mungkin merangkumi kepimpinan yang lemah, semangat pekerja yang rendah, kewangan yang lemah, aliran tunai yang rendah, teknologi ketinggalan zaman dan fungsi atau proses organisasi yang tidak cekap. Salah satu contoh mengubah kelemahan menjadi kekuatan mungkin bagaimana organisasi yang kekurangan sumber kewangan mencukupi untuk mengawal kos untuk mengembangkan kelebihan yang lebih kompetitif.

Peluang

Secara umum, analisis organisasi luaran menimbang kemungkinan peluang dan ancaman yang terdapat di luar organisasi. Analisis luaran boleh merangkumi analisis pasaran, meningkatkan persaingan dan menilai kesan kemajuan teknologi baru. Semasa menilai peluang di persekitaran luaran, organisasi mesti berupaya mengenal pasti trend pasaran dan industri semasa, potensi pasaran khusus dan kelemahan pesaing utama. Sebuah organisasi juga harus mempertimbangkan perkembangan terkini teknologi sebagai wahana peluang. Inovasi adalah kunci untuk mewujudkan peluang baru; oleh itu, organisasi yang berjaya membezakan dirinya daripada yang lain berpeluang mengembangkan kedudukan kompetitif yang kuat dalam industri. Untuk mencapai kejayaan ini,organisasi mesti menawarkan sesuatu yang berbeza yang tidak dapat disediakan oleh pesaing utamanya - sesuatu yang lebih baik daripada standard.

Ancaman

Risiko luaran tidak selalu buruk bagi organisasi. Sebagai contoh, pasaran buruh boleh menimbulkan ancaman atau peluang yang berpotensi bergantung pada keadaan ekonomi tempatan, nasional dan global. Perundangan dan peraturan pemerintah adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi seberapa baik prestasi organisasi. Walau apa pun keadaannya, matlamat organisasi yang berusaha untuk berjaya adalah untuk mengurangkan kesan ancaman luaran dan berusaha memperbaiki kelemahan dalamannya. Organisasi mesti dapat menyesuaikan diri dan mengikuti perubahan berterusan yang berlaku di persekitaran di luar organisasi.