Mengapa Kejujuran Penting dalam Perniagaan?

Menjalankan perniagaan yang berbangga menjadi etika dan bertanggungjawab secara sosial adalah satu cabaran, dan banyak syarikat akhirnya memotong lebih dari beberapa sudut atas nama keuntungan. Sekiranya anda menggali lebih dalam syarikat-syarikat tersebut, anda mungkin akan mendapati bahawa kejujuran tidak dihargai sebagai ciri penting. Walau bagaimanapun, hampir mustahil bagi perniagaan untuk membina kepercayaan sekiranya kejujuran bukanlah prinsip panduan bagaimana syarikat itu menangani setiap aspek proses kerjanya. Dalam perniagaan, kejujuran bukan hanya untuk melakukan sesuatu dengan segera, tetapi juga untuk menyatakan nilai-nilai di mana syarikat ditubuhkan.

Petua

Kejujuran adalah ciri utama perniagaan kerana ia menetapkan nada untuk jenis budaya kerja yang ingin anda buat, memberikan konsistensi dalam tingkah laku di tempat kerja, dan membina kesetiaan dan kepercayaan kepada pelanggan dan prospek.

Ini Membentuk Budaya Kerja Anda

Sama ada anda menjalankan organisasi top-down atau bottom-up, kejujuran adalah salah satu kaedah paling berkesan untuk mewujudkan budaya kerja yang akan mendorong syarikat anda mencapai kejayaan jangka panjang. Budaya kerja adalah mengenai nilai dan kepercayaan yang mendorong semua yang dilakukan syarikat anda, dari bagaimana ia membuat produknya hingga cara memasarkan produk tersebut dan memperlakukan pelanggan. Sebagai pemimpin, kepentingan yang anda berikan pada kejujuran dapat mewujudkan budaya kerja di mana pekerja anda merasa diberi kuasa dan pengesahan.

Contohnya, adakah anda sering meminta maklum balas dari pekerja peringkat dan fail mengenai bagaimana perasaan mereka terhadap penyelia dan pengurus mereka? Adakah anda mempunyai dasar terbuka yang membolehkan pekerja bercakap dengan penyelia mengenai sebarang masalah tanpa rasa takut untuk membalas dendam? Adakah anda bersikap telus dengan ahli pasukan anda tentang mengapa anda membuat keputusan yang mempengaruhi syarikat?

Ini Menciptakan Tingkah Laku Tempat Kerja yang Konsisten

Apabila anda mewujudkan budaya yang dibina berdasarkan kejujuran, anda juga membantu memupuk tingkah laku dan aktiviti di tempat kerja yang konsisten tanpa mengira pengaruh luaran. Dengan kata lain, pekerja anda akan berkelakuan dengan kod etika yang konsisten tanpa mengira keadaannya. Sebagai contoh, seorang pekerja akan tetap hormat dan suka menolong walaupun berhadapan dengan pelanggan yang tidak sopan yang salah.

Contoh lain ialah pekerja dalam perjalanan perniagaan yang berpeluang membayar akaun perbelanjaannya tetapi memilih untuk tidak kerana pekerja tersebut telah membeli budaya yang telah anda bangun dan ingin tetap konsisten dalam setiap keadaan.

Ini Membina Kepercayaan Dengan Pelanggan Anda

Syarikat menghabiskan masa bertahun-tahun untuk membina kesetiaan dan kepercayaan dengan khalayak sasaran mereka, dan kaedah utama untuk membina kepercayaan itu adalah kejujuran. Apabila pelanggan merasakan bahawa perniagaan melakukan sesuatu dengan cara yang betul dan peduli untuk membuat produk atau perkhidmatan yang berkualiti, mereka cenderung memberi penghargaan kepada perniagaan itu. Selama bertahun-tahun, Institut Reputasi telah menerbitkan senarai tahunan syarikat paling terkenal di AS, yang memberi peringkat perniagaan berdasarkan nilai-nilai mereka, kepercayaan yang mereka bangun dengan pelanggan, dan mempunyai reputasi industri yang kuat.

Orang mencari syarikat yang bukan sahaja menjual produk dan perkhidmatan, tetapi juga menjadikan dunia lebih baik, lebih cerah atau lebih bermakna dalam beberapa cara. Pada tahun 2017, Rolex mendahului senarai, diikuti oleh pemenang abadi Amazon, kemudian Sony, LEGO Group, Hallmark dan Netflix. Setiap syarikat ini telah mencipta jenama yang dapat dikenali yang bermaksud kualiti, integriti dan nilai inspirasi yang sesuai dengan pelanggan mereka.