Cara Membuat Bentuk Elektronik Dengan MS Word

Bentuk elektronik membolehkan anda menangkap maklumat dengan mudah. Anda boleh menghantar borang elektronik melalui e-mel, meminta mereka mengemas kini maklumat, dan kemudian mengembalikan borang yang lengkap kepada anda. Maklumat yang diberikan oleh pengguna anda kemudian dapat disaring tanpa perlu mengimbas gundukan kertas. Bentuk elektronik membantu mempercepat proses perniagaan anda dan bahkan melindungi alam sekitar kerana tidak ada kertas yang digunakan.

(Microsoft Office Word 2010: Komprehensif, Halaman 610)

Rangka Borang

1

Tentukan bidang yang akan dimiliki borang anda dan penempatannya dalam borang.

2

Untuk menetapkan setiap jenis bidang, anda mesti memutuskan sama ada bidang tersebut akan mengumpulkan data dalam bentuk teks, bentuk tarikh, atau kotak centang.

3

Cara mudah untuk meletakkan borang adalah dengan melukis jadual dan kemudian memasukkan bidang anda ke dalam sel-sel jadual. Anda kini boleh merancang borang anda menggunakan cetak biru ini.

Dayakan Tab Pembangun

1

Klik "Fail" dan kemudian pilih "Pilihan."

2

Klik "Sesuaikan Pita."

3

Tandakan "Pembangun" di lajur "Tab Utama" dan kemudian klik "OK."

Buat Jadual

1

Klik tab "Masukkan" pada pita MS Word, dan kemudian klik butang lungsur "Jadual".

2

Klik dan seret tetikus anda secara menegak untuk memilih bilangan baris dalam jadual anda.

3

Klik dan seret tetikus anda secara mendatar untuk memilih jumlah lajur. Anda mungkin mahu memasukkan sekurang-kurangnya satu sel untuk setiap bidang dalam borang anda.

4

Gunakan satu sel untuk memasukkan label medan dan kemudian gunakan sel yang berdekatan atau di bawah sel itu untuk memasuki medan yang boleh diisi anda. Medan yang boleh diisi membolehkan pengguna borang memasukkan data.

Masukkan Medan Borang

1

Pilih sel di mana anda mahu meletakkan medan.

2

Klik tab "Pembangun".

3

Klik kawalan borang dalam kumpulan "Kawalan". Sebagai contoh, untuk memasukkan medan label, klik "Kawalan Teks Kaya" atau "Kawalan Teks Biasa".

4

Klik "Properties" untuk memformat medan dan menambah nilai padanya.

5

Klik "Tambah" dan kemudian masukkan Nama dan Nilai Paparan.

6

Tandakan kotak di sebelah pilihan penguncian yang anda mahukan. Sekiranya bidang anda mempunyai beberapa pilihan, klik "Tambah" untuk memasukkan setiap pilihan.

7

Klik "OK" untuk menyimpan medan.

8

Terus masukkan bidang dengan cara ini, ubah sifat ladang dengan sewajarnya.

9

Simpan borang seperti yang anda mahu dokumen MS Word.