Cara Menghubungkan Kad MicroSD ke Port USB

Kad MicroSD adalah pemacu penyimpanan kecil yang direka untuk menyimpan foto dan video dari kamera digital dan peranti mudah alih lain. Anda boleh menggunakan penyesuai USB untuk memindahkan fail dari kad MicroSD jika komputer di pejabat anda tidak mempunyai pembaca kad SD bawaan. Setelah disambungkan, penyesuai USB akan membolehkan anda mengakses fail pada kad MicroSD dan mengimportnya ke cakera keras komputer anda.

1

Pasangkan hujung USB penyesuai ke port USB terbuka di sisi komputer anda.

2

Sejajarkan kad sehingga alur logam menghadap ke bawah. Masukkan kad MicroSD ke dalam slot pada penyesuai.

3

Klik dua kali pilihan "USB Removable Disk" di desktop anda untuk mengakses fail pada kad MicroSD. Klik pada fail dan seret ke desktop anda untuk memindahkan fail dari kad MicroSD ke komputer anda.