Tanggungjawab Kesatuan & Pengurusan dalam Perundingan Kolektif

Tawar-menawar kolektif merujuk kepada proses di mana perundingan formal berlangsung antara kesatuan yang mewakili pekerja dan pihak pengurusan bagi pihak majikan. Pekerja mempunyai hak untuk tawar-menawar secara kolektif melalui Akta Perhubungan Buruh Nasional 1935. Perundingan kolektif menyatukan pekerja dengan tujuan bersama dan membolehkan mereka menggabungkan usaha mereka untuk berunding untuk mendapatkan upah, keadaan kerja dan faedah yang lebih baik. Semasa proses ini, kedua-dua wakil pengurusan dan kesatuan melaksanakan pelbagai tanggungjawab.

Penyediaan Cadangan

Salah satu tanggungjawab utama kesatuan ialah menyusun cadangan untuk dikemukakan kepada pasukan pengurusan semasa perundingan. Sebelum mengemukakan cadangan mereka, kesatuan mesti melakukan kajian dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan kewangan syarikat, kos sara hidup dan anggaran organisasi. Dalam menyiapkan cadangan mereka, kesatuan juga harus mempertimbangkan faedah, keadaan kerja dan imbalan yang sudah ada yang dinikmati oleh pekerja. Perunding mesti menilai faktor-faktor ini dengan teliti dan memutuskan faktor-faktor yang memerlukan penambahbaikan dan yang tidak. Pada mulanya, persatuan mengemukakan tuntutan mereka kepada ahli-ahlinya untuk mendapat persetujuan atau penerimaan. Dengan izin dari keahlian mereka, kesatuan mengemukakan cadangan kepada pihak pengurusan untuk proses perundingan bersama.

Rundingan Permulaan

Kesatuan mengemukakan cadangannya kepada syarikat bersama-sama dengan pemberitahuan untuk berunding. Pihak pengurusan menjawab notis tersebut dalam jangka masa tertentu dan bersetuju untuk bertemu dengan kesatuan untuk rundingan. Perwakilan dari kesatuan dan pengurusan kemudian bertemu dan membincangkan cadangan tersebut. Persatuan ini berharap secara rasional memaksa pihak pengurusan untuk menyerah pada semua tuntutan mereka. Sebaliknya, pihak pengurusan akan berusaha mengekalkan status quo atau memujuk kesatuan untuk menyelesaikannya.

Menandatangani Perjanjian

Setelah menutup rundingan, para pihak merumuskan perjanjian yang merangkum semua masalah yang diterima oleh kedua-dua pasukan dan yang mereka tolak. Perwakilan kesatuan dan pengurusan menerima draf rasmi perjanjian dan menyiasatnya untuk memastikan ia mengandungi semua tuntutan yang diterima sebelum menandatanganinya. Kesatuan kemudian meminta pertemuan untuk memberitahu anggota mereka mengenai perjanjian tersebut. Namun, jika pihak-pihak yang berunding gagal mencapai kesepakatan, serikat pekerja mengemukakan notis untuk tindakan industri yang dapat berupa mogok atau lambat. Selama kebuntuan tersebut, wakil pemerintah dapat membantu pihak-pihak untuk menyelesaikan perselisihan pendapat mereka. Sekiranya ini gagal, pihak-pihak dapat mengadukan mereka ke mahkamah industri untuk melakukan timbang tara kompulsif.

Melaksanakan Perjanjian

Dalam kebanyakan kes, kesatuan memberi organisasi masa yang cukup untuk memenuhi perjanjian. Kedua-dua pihak biasanya membuat tarikh tertentu untuk melaksanakan peruntukan khusus dalam perjanjian dengan berkesan. Sebagai contoh, dalam hal kenaikan gaji, perjanjian tersebut biasanya menetapkan tanggal, bulan dan tahun pekerja harus mulai menerima kenaikan tersebut. Untuk menjangkakan adanya konflik, perjanjian tersebut biasanya menetapkan mekanisme untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau keluhan. Kesatuan sentiasa mengawasi organisasi untuk memastikan ia melaksanakan perjanjian.