Cara Mentafsirkan Margin Keuntungan

Margin keuntungan adalah alat perakaunan kewangan penting yang membantu anda meningkatkan keuntungan. Ini membolehkan anda mengetahui bagaimana harga anda sebagai pengurus perniagaan berbanding pesaing anda. Ini juga mengukur tahap prestasi syarikat anda. Mengetahui bagaimana alat ini dapat digunakan untuk perniagaan anda boleh membawa perbezaan antara keuntungan dan kerugian pada akhir tempoh perakaunan.

Definisi

Margin keuntungan merujuk kepada nisbah keuntungan bersih terhadap penjualan yang dinyatakan dalam bentuk peratusan. Ia dihitung dengan membahagikan keuntungan bersih dengan jumlah penjualan untuk tempoh perakaunan tertentu dan mengalikan angka yang dihasilkan dengan 100. Sebagai contoh, syarikat dengan keuntungan bersih $ 1,000 dan jumlah penjualan $ 10,000 akan menghasilkan margin keuntungan bersih 10 peratus (1,000 dibahagi dengan 10,000 didarabkan dengan 100).

Perbandingan

Margin keuntungan dengan sendirinya tidak banyak memberitahu anda tentang prestasi syarikat anda, tetapi membandingkannya dengan margin lain akan memberi anda maklumat berguna. Membandingkan margin dengan rata-rata industri membolehkan anda mengukur kedudukan syarikat anda berbanding kedudukan perniagaan rakan sebaya. Meletakkan margin berbanding catatan sejarah syarikat menunjukkan peningkatan atau penurunan keuntungan.

Penambahbaikan

Peningkatan margin keuntungan berbanding margin tempoh sebelumnya menunjukkan peningkatan dalam kecekapan operasi dan keuntungan. Sebagai contoh, margin semasa 10 peratus berbanding margin bulan lalu 9.5 peratus bermaksud syarikat meningkatkan keuntungan dan kecekapannya sebanyak .5 peratus. Margin yang lebih tinggi daripada syarikat lain atau lebih tinggi daripada purata industri bermaksud perniagaan anda menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada syarikat tersebut dalam tempoh tersebut.

Tolak

Penurunan margin keuntungan bersih bermaksud penurunan tahap prestasi dan keuntungan. Margin keuntungan bersih ditentukan oleh perbezaan antara jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan. Margin naik jika perbezaan antara pendapatan dan perbelanjaan menjadi lebih besar, tetapi akan menurun setelah perbezaan antara kedua-dua akaun ini menjadi lebih kecil. Margin yang lebih rendah berbanding margin yang lain menunjukkan tahap prestasi yang lebih rendah.

Tiada perubahan

Margin yang tetap sama bermaksud tidak ada peningkatan atau penurunan tahap prestasi. Penjualan mungkin meningkat dan perbelanjaan mungkin turun, tetapi tidak ada peningkatan atau penurunan prestasi yang dicapai jika margin yang sama dihasilkan dari satu periode ke periode berikutnya. Ada kemungkinan bahawa walaupun dengan lebih banyak sumber dari segi tenaga kerja, masa dan wang, kemampuan anda untuk menjana keuntungan dalam tempoh ini masih berada pada tahap yang sama dengan masa lalu.