Cara Memperkenalkan Perubahan di Tempat Kerja

Perubahan di tempat kerja dilaksanakan untuk memberi manfaat kepada organisasi, sama ada tujuan yang dirancang adalah meningkatkan garis bawah atau memperbaiki hubungan pelanggan. Malah pekerja yang terbaik boleh menolak mengubah amalan dan prosedur yang mereka lihat masih berfungsi dengan baik di tempat kerja. Beri pekerja anda gambaran tentang manfaat matlamat yang dirancang sebelum melaksanakan perubahan dan anda akan mempunyai masa yang lebih mudah untuk meletakkan perubahan yang diperlukan.

Iklankan Matlamat Anda

Maklumkan kepada semua pekerja anda mengenai matlamat yang anda rancangkan. Buat mereka sedar bahawa anda akan mengharapkan, misalnya, kenaikan penjualan sebanyak 5 persen atau peningkatan dalam hal perkhidmatan pelanggan. Jadilah spesifik dengan angka dan kaedah di mana anda akan mengukur kemajuan dan kejayaan menuju matlamat yang anda pilih.

Tekankan Faedahnya

Buat semangat untuk perubahan yang akan datang dengan menunjukkan faedah mencapai matlamat baru anda. Anda mungkin dapat bonus sekiranya keuntungan anda meningkat, atau ibu pejabat syarikat anda mungkin akan memberi ganjaran kepada unit anda sekiranya perbelanjaan turun sebanyak peratusan tertentu. Buat pekerja anda menyedari bagaimana mereka akan mendapat keuntungan dengan mencapai matlamat anda.

Kemungkinan Perubahan

Buat dan berikan latihan untuk semua pekerja untuk membantu mereka mencapai perubahan yang diperlukan. Ajar mereka prosedur baru, mengadakan kelas penjimatan kos yang dapat dikendalikan, atau mengadakan pertemuan untuk menunjukkan amalan terbaik dalam hubungan pelanggan. Beri alat anda untuk berjaya.

Dengarkan

Pantau kemajuan semasa perubahan berlaku. Jelaskan bahawa anda mengalu-alukan maklum balas dan mendengar segala kebimbangan pekerja anda. Walaupun ada yang mungkin keberatan dengan perubahan tertentu hanya kerana mereka terbiasa dengan cara lama melakukan sesuatu, yang lain mungkin mempunyai penyelesaian alternatif yang cerdas dan sah yang harus anda pertimbangkan. Terapkan idea berdasarkan pekerja yang anda boleh untuk menjadikan peralihan berjalan dengan lebih lancar.