Cara Menghantar Pemberitahuan SMS

Walaupun mungkin untuk menghantar pemberitahuan perkhidmatan pesanan ringkas ke telefon bimbit melalui penyedia gerbang SMS, perkhidmatan ini akhirnya berharga ratusan, jika tidak ribuan, dolar dalam jangka panjang. Salah satu alternatif yang paling mudah dan termurah adalah dengan menggunakan e-mel ke SMS. E-mel ke SMS adalah percuma, dan seperti namanya, menukar mesej e-mel menjadi peringatan SMS, yang kemudian diarahkan ke telefon bimbit yang sesuai. Semua pembawa telefon utama menyokong e-mel-SMS.

1

Buka pelanggan e-mel anda. Pilih pilihan untuk menulis mesej baru.

2

Masukkan ke medan "Ke" nombor telefon 10 digit untuk penerima. Kecualikan tanda sempang atau watak lain dari nombor tersebut.

3

Masukkan "@" mengikuti nombor telefon, dan kemudian taipkan alamat gerbang yang sesuai untuk pembawa penerima. Contohnya, jika nombor telefon penerima adalah 123-555-6789 dan pembawa adalah T-Mobile, medan alamat harus diformat seperti ini:

[email protected]

4

Masukkan teks pemberitahuan yang dikehendaki ke dalam badan mesej. Klik "Kirim" untuk menyampaikan pemberitahuan SMS kepada penerima yang diinginkan.