Cara Menggunakan Surat untuk Mewakili Nilai di Excel

Di Microsoft Excel, perisian hamparan yang terkenal dan banyak digunakan, anda boleh menggunakan huruf untuk mewakili nilai. Jadi, sebagai contoh, daripada mengurangkan 5 dari 10, anda boleh mengurangkan x dari y. Ciri ini dimungkinkan melalui fungsi LOOKUP, yang dapat mengembalikan nilai dari julat yang dipilih (satu baris atau lajur) atau array sel. Ini berfungsi tidak hanya untuk menggunakan huruf untuk mewakili nilai, tetapi juga untuk menggunakan huruf sebagai nilai dalam fungsi lain.

1

Mulakan Microsoft Excel di komputer anda. Program ini membuat hamparan baru secara lalai.

2

Taipkan huruf di sel A1 dan nilainya yang sesuai di sel B1. Contohnya, "x" di A1 dan "3" di B1.

3

Ulangi proses sehingga anda memasukkan semua huruf dan nilainya sesuai, dengan satu huruf dan nilai per baris. Contohnya, A2 boleh mengambil "y" dan B2 boleh mengambil "5."

4

Pilih sel di mana anda ingin memasukkan nilai yang ditunjukkan oleh huruf.

5

Ketik bar formula: = LOOKUP ("letter", Af: Bl) Ganti "letter" dengan huruf yang mewakili nilai yang ingin anda masukkan ke dalam sel. Gantikan "Af" dengan sel pertama yang memegang huruf dan "Bl" dengan sel terakhir yang menyimpan nilai. Contohnya, jika anda menentukan enam huruf dan pemboleh ubahnya dalam enam baris pertama dan ingin memasukkan nilai "x" di sel lain, anda akan menaip "= LOOKUP (" x ", A1: B6)". Tekan "Enter" untuk memaparkan hasil formula.

6

Gunakan formula dari Langkah 5 sebagai argumen jika anda merancang untuk menggunakan huruf sebagai sebahagian daripada fungsi lain. Sebagai contoh, fungsi ini menambahkan x dan y dari contoh di atas dan memaparkan hasilnya, 8, dalam sel yang dipilih: = SUM (LOOKUP ("x", A1: B6), LOOKUP ("y", A1: B6))