Cara Hyperlink dalam Persembahan Google

Google Docs adalah perkhidmatan pembuatan dan penyimpanan dokumen dalam talian yang disediakan oleh Google. Sama seperti Microsoft Office, Google Docs menggunakan antara muka yang serupa di semua jenis dokumennya yang berbeza. Antara muka yang dikongsi ini memudahkan untuk melakukan tugas-tugas biasa, seperti menambahkan pautan hiper ke dokumen. Hampir semua objek yang dapat diklik, termasuk teks, bentuk dan gambar, dalam persembahan Google Docs dapat diubah menjadi hyperlink. Setiap pautan dapat membuka laman web baru, menyusun e-mel ke alamat tertentu atau memaut terus ke slaid lain dalam persembahan.

1

Klik pada item dalam persembahan Dokumen Google anda untuk memilihnya. Anda boleh memilih kotak teks, gambar, gambar seni kata, garis atau bentuk. Anda juga boleh menyoroti bahagian teks dalam kotak teks untuk mengubah bahagian teks menjadi hiperpautan tanpa mengedit teks yang lain.

2

Klik "Masukkan" dan pilih "Pautan" atau tekan "Ctrl-K."

3

Ketik alamat web yang anda mahu pautan dibuka di kawasan teks "URL untuk Pautan". Sebagai alternatif, klik "Alamat E-mel" dan masukkan alamat e-mel untuk menghantar mesej apabila pautan diklik. Anda juga boleh mengklik "Slide" dan memilih slaid tertentu dalam persembahan anda agar pautan dibuka.

4

Klik "OK" untuk menutup dialog dan membuat hyperlink.

5

Klik pada pautan hiper semasa mengedit dokumen anda untuk membuka menu timbul pautan hiper. Klik alamat pautan untuk membuka pautan. Klik "Ubah" untuk menukar destinasi pautan. Klik "Buang" untuk membuang pautan dan mengembalikan objek yang dipautkan ke keadaannya sebelumnya.