Kekuatan Utama Pekerja yang Luar Biasa

Setiap perniagaan mencari pekerja yang luar biasa - mereka yang berpendidikan dan berkelayakan yang nampaknya mempunyai sentuhan emas dengan setiap projek yang mereka tangani. Kakitangan ini sukar dicari, tetapi mereka ada di luar sana, dan mereka mungkin berada di syarikat anda sekarang menunggu untuk dipupuk. Sama ada anda mengambil pekerja atau ingin menaikkan tangga seseorang, pertimbangkan ciri-ciri yang menunjukkan seseorang akan menjadi pemain terbaik.

Pengetahuan mengenai Asas Pekerjaan

Pekerja yang luar biasa memahami dan merangkumi fungsi asas jawatan mereka. Ini sangat penting dalam kedudukan khusus industri di mana kemahiran, pengetahuan atau proses khusus diperlukan. Cari gabungan pendidikan, pengalaman dan pengetahuan yang melekat dalam bidang prestasi utama yang anda mahukan.

Kesediaan untuk Belajar

Kesediaan untuk belajar, berkembang, menerima cabaran baru dan mencari peluang selalunya sama pentingnya dengan nilai pekerja seperti kemahiran dan pendidikan yang ada. Dengan tempat kerja yang terus berkembang, kemampuan menyesuaikan diri dan semangat menjadi ciri penting bagi pekerja yang ingin mengikuti keperluan dan fokus syarikat anda yang sentiasa berubah. Pekerja yang mempunyai potensi dan dorongan harus diberi peluang untuk pengembangan profesional, seperti seminar, latihan dan bimbingan.

Kemahiran Pengurusan Masa

Pengurusan masa bukan hanya untuk menyelesaikan jumlah tugas X dalam jumlah masa X. Ini juga mengenai memahami bagaimana memprioritaskan, bagaimana memprioritaskan sesuai keperluan yang ditentukan, dan bagaimana melakukan multitask sambil menyulap banyak projek secara serentak. Pengurusan masa juga mengenai pemahaman tentang waktu yang paling berkesan untuk mendelegasikan dan kemudian dapat melaksanakan tugas dengan berkesan dengan arahan tertentu.

Kesesuaian dan Kesediaan untuk Berkembang

Apabila sebuah industri berubah, orang-orangnya harus bersedia untuk berkembang juga. Pekerja yang luar biasa adalah orang yang segera masuk dan bersedia mempelajari sistem baru, mengintegrasikan perisian baru, atau memimpin menjadi guinea pig untuk proses kerja baru. Sifat ini menunjukkan pemikiran maju, inovatif yang dapat bermanfaat bagi perniagaan di banyak peringkat.

Kemahiran Interpersonal yang baik

Tidak kira betapa berpengetahuan atau rajinnya pekerja anda jika mereka tidak mempunyai kemahiran orang baik. Pekerja yang luar biasa adalah pendengar yang baik, mereka mempunyai kesabaran dan kebijaksanaan, dan mereka dapat berkomunikasi sepenuhnya dalam bentuk lisan dan tulisan. Mereka mahir dalam mengambil dan memberi arahan, mengurus konflik dengan baik, dan selesa bekerja di lingkungan kolaboratif.

Pekerja yang luar biasa dapat dijumpai, tetapi mereka juga dapat dipelihara. Untuk memanfaatkan staf anda secara maksimal dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan profesional, tetapkan matlamat, menilai kemajuan, dan berikan ruang untuk pertumbuhan.