Prosedur Audit QA

Jaminan kualiti adalah disiplin perniagaan yang berkaitan dengan peningkatan kualiti produk dan perkhidmatan dari masa ke masa dan memastikan bahawa standard kualiti dipenuhi secara konsisten di semua bidang perniagaan. Audit jaminan kualiti, atau audit QA, menyiasat dan mengkaji program jaminan kualiti yang telah dilaksanakan syarikat untuk memastikan bahawa usaha QA secara efektif memenuhi tujuan kualiti dan berfungsi demi kepentingan terbaik syarikat. Prosedur audit jaminan kualiti memeriksa dasar QA formal, sistem pengurusan QA dan sistem penyimpanan rekod.

Dasar Jaminan Kualiti

Memeriksa dasar QA formal adalah tempat yang baik untuk memulakan ketika melakukan audit QA. Dasar formal tidak pernah memastikan kepatuhan sepenuhnya di semua peringkat organisasi, tetapi ia dapat berfungsi sebagai asas yang kukuh untuk membina pembelian pekerja dan komitmen sebenar di seluruh syarikat. Tanpa dasar QA rasmi, usaha QA boleh menjadi sesat, keliru dan tidak berkesan. Audit harus memastikan bahawa pengurus dan pekerja yang relevan mengetahui sepenuhnya dasar dan prosedur QA syarikat, dan bahawa dasar bertulis dapat diakses dengan cepat oleh semua pekerja. Sebagai contoh polisi jaminan kualiti, kilang bir mungkin mempunyai polisi yang mewajibkan pembuat bir untuk merasakan sendiri setiap kumpulan sebelum pembotolan.

Hierarki Jaminan Kualiti

Inisiatif jaminan kualiti dapat dicapai tanpa kepemimpinan yang kuat dan formal. Usaha jaminan kualiti harus merangkumi pemimpin yang ditugaskan untuk memastikan semua pekerja berada di dalamnya dengan inisiatif berkualiti. Audit jaminan kualiti harus mengkaji sistem pengurusan yang dilaksanakan untuk membimbing dan memantau inisiatif QA. Syarikat yang lebih besar boleh mendapat keuntungan dengan mewujudkan kedudukan pengurus QA atau seluruh jabatan QA untuk memastikan bahawa kualiti tetap menjadi keutamaan dalam operasi. Syarikat kecil mungkin merangkumi pengawasan QA dalam penerangan pekerjaan pengurus dan penyelia barisan depan.

Penyimpanan rekod

Pemantauan, pengukuran dan pencatatan sangat penting bagi setiap inisiatif peningkatan kuantitatif, termasuk upaya QA. Audit harus mengkaji sistem pemantauan dan penyimpanan rekod untuk memberi maklumat kepada pengurus QA dan memberikan maklum balas mengenai keberkesanan strategi QA. Contoh sistem penyimpanan rekod termasuk pangkalan data yang menyimpan data harian mengenai kesalahan pengeluaran, agregat input mingguan dari borang maklum balas pelanggan, dan model statistik yang menunjukkan min, median dan sisihan piawai kemurnian produk.

Keputusan Akhir

Matlamat akhir inisiatif jaminan kualiti berkisar pada produk dan perkhidmatan akhir. Audit jaminan kualiti dapat menggunakan pendekatan akal sehat dan menguji produk dan perkhidmatan akhir untuk menilai keberkesanan inisiatif QA secara bebas. Terlepas dari semua data lain yang dikumpulkan dalam audit, jika hasil akhirnya mematuhi standard kualiti syarikat, sistem QA mungkin melakukan sesuatu yang benar. Sebaliknya berlaku juga; jika inisiatif QA syarikat kelihatan hebat di atas kertas, tetapi produk akhir tidak memenuhi jangkaan, mungkin ada yang tidak kena.