Definisi Perancangan Perniagaan

Perancangan diperlukan untuk mengembangkan atau memulakan perniagaan. Sumber utama perancangan syarikat adalah rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan adalah dokumen yang memperincikan strategi pemilik perniagaan mengenai bagaimana mereka berniat menjalankan perniagaan mereka. Terdapat beberapa objektif yang harus diliputi dalam rancangan perniagaan dari apa tujuan syarikat hingga berapa banyak pekerja yang akan diambil. Rancangan perniagaan menyediakan peta jalan untuk tempat pemilik ingin menjalankan perniagaan mereka. Perlu juga dimiliki sekiranya pemilik ingin mendapatkan pembiayaan.

Kebaikan

Rancangan perniagaan adalah panduan bagi pemilik untuk menjalankan perniagaan mereka. Masalah yang dihadapi pemilik semasa menjalankan perniagaan mereka (penjualan lambat, tidak cukup pelanggan atau pelanggan) dapat diselesaikan dengan menganalisis maklumat yang terperinci dalam rancangan perniagaan mereka. Ini dapat membantu pemilik memfokuskan usaha pemasaran dan kembali kepada asas ketika perniagaan mula berkembang. Ini memberi keyakinan kepada pemilik perniagaan ketika mereka terus mengembangkan perniagaan mereka.

ciri-ciri

Rancangan perniagaan terperinci menyentuh beberapa bidang utama. Rancangan perniagaan merangkumi visi syarikat, nama pengurusan dan berapa pekerja yang akan diambil, penerangan mengenai syarikat dan produk atau perkhidmatan apa yang disediakannya. Rancangan perniagaan juga menguraikan penelitian pemasaran yang dilakukan untuk menganalisis keuntungan syarikat, strategi pemasaran dan penjualan dan unjuran kewangan, persaingan, catatan, permintaan jumlah dana dan bagaimana uang tersebut akan digunakan.

Pertimbangan

Terdapat beberapa jenis rancangan perniagaan yang digunakan untuk situasi yang berbeza. Perbezaan utama antara rancangan adalah jumlah perincian yang dihasilkan. Beberapa rancangan menggariskan hanya fakta kosong (rancangan mini) sementara yang lain, seperti rancangan kerja, yang dilihat secara dalaman oleh pengurusan syarikat, dan rancangan persembahan, yang dihasilkan untuk pelabur dan pemberi pinjaman, memperincikan lebih banyak fakta dan data. Rancangan perniagaan harus bebas kesalahan dan disesuaikan dengan keadaan. Pelabur yang mencari grafik, carta dan unjuran kewangan untuk membuat keputusan akhir tidak akan berpuas hati dengan rancangan mini.

Kepentingan

Rancangan perniagaan tidak hanya memberi kepercayaan kepada pemilik, tetapi juga pemberi pinjaman. Rancangan perniagaan adalah salah satu syarat utama yang harus dimiliki pemilik ketika mereka memohon pinjaman perniagaan. Beberapa pemberi pinjaman memerlukan rancangan perniagaan bersama dengan dokumen lain seperti penyata bank sebagai sebahagian daripada permohonan pinjaman perniagaan mereka. Rancangan perniagaan yang terperinci membuktikan kepada pemberi pinjaman bahawa pemiliknya sangat berpengetahuan dan serius mengenai perniagaan mereka. Sekiranya permohonan selebihnya memenuhi persetujuan mereka, rancangan perniagaan boleh menjadi perbezaan bagi pemilik untuk mendapatkan pinjaman perniagaan.

Kesalahpahaman

Walaupun rancangan perniagaan dibuat pada awal usaha perniagaan, perlu dilakukan tinjauan dari semasa ke semasa dan membuat perubahan ketika syarikat itu berkembang. Kajian tahunan atau tinjauan semasa syarikat mengalami pertumbuhan atau perubahan ketara diperlukan. Objektif yang sama yang penting dua tahun lalu mungkin tidak penting apabila matlamat baru telah menggantikan yang lama. Pemilik harus mengemas kini rancangan perniagaan mereka dengan memasukkan perubahan sebanyak mungkin untuk memastikannya tetap terkini.