Perbezaan Antara Drive & Motivasi

Keusahawanan biasanya memerlukan individu untuk mempunyai tahap motivasi yang tinggi ketika merancang dan memulakan perniagaan baru. Motivasi sering didefinisikan sebagai keinginan dalaman atau luaran untuk mencapai tujuan dalam kehidupan. Walaupun banyak jenis motivasi ada di lingkungan bisnis, motivasi dalaman dapat dianggap sebagai "dorongan" peribadi seseorang. Huraian tidak rasmi ini menerangkan sifat peribadi seseorang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan perniagaan yang berjaya.

Fakta

Dorongan peribadi seseorang selalunya merupakan titik permulaan motivasi. Dorongan ini membantu individu menumpukan pada tujuan tertentu yang ingin mereka capai atau bagaimana mereka ingin memperbaiki kehidupan mereka. Semua orang mempunyai tahap pemanduan peribadi. Mereka mungkin memusatkan semangat peribadi mereka untuk memperoleh ijazah pendidikan, membina keluarga atau memulakan perniagaan. Dorongan peribadi dapat ditingkatkan oleh faktor motivasi ekstrinsik yang terdapat dalam tujuan yang ingin dicapai oleh individu.

Jenis-Jenis

Dua jenis motivasi asas dalam perniagaan adalah intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berkait rapat dengan dorongan peribadi seseorang. Motivasi ini memberi kepuasan atau kepuasan kepada individu ketika mencapai tujuan dalam hidup. Motivasi ekstrinsik merangkumi faktor luar atau pengaruh yang membantu individu tetap fokus dalam mencapai matlamat. Jenis motivator ekstrinsik yang biasa termasuk kekayaan, reputasi perniagaan dan prestij.

Fungsi

Dorongan dan motivasi sering beriringan dalam persekitaran perniagaan kecil. Faktor motivasi luaran membantu individu menetapkan tujuan dan objektif, tetapi mendorong menolong mereka mencapai cita-cita mereka dalam masa sukar. Pemilik perniagaan kecil mungkin kecewa ketika menjalankan perniagaan mereka dan berusaha mencapai tahap kejayaan yang telah ditentukan. Walaupun faktor motivasi ekstrinsik wujud dalam persekitaran perniagaan, faktor ini (tanpa dorongan peribadi) mungkin tidak cukup untuk memotivasi pemilik perniagaan kecil.

Pertimbangan

Pemilik dan pengusaha kecil mungkin perlu menghadiri seminar latihan atau pameran perdagangan perniagaan untuk menghidupkan kembali dorongan dan motivasi peribadi mereka. Acara ini biasanya memberi pemilik dan pengusaha idea baru untuk menjalankan dan mengembangkan perniagaan mereka untuk mencapai operasi yang lebih berjaya. Pemilik perniagaan dan pengusaha juga mendapat peluang untuk berkomunikasi dengan individu lain yang berpikiran sama dan berkongsi idea mengenai operasi perniagaan di seminar.

Kebaikan

Pengusaha dan pemilik perniagaan kecil yang bermotivasi tinggi dapat mewujudkan persekitaran perniagaan yang menular. Mereka boleh menggunakan dorongan peribadi mereka untuk berjaya mengembangkan tinjauan pengurusan prestasi untuk pekerja dan membantu memotivasi individu-individu ini untuk mencapai kejayaan perniagaan. Oleh itu, pemilik perniagaan sering menggunakan faktor motivasi ekstrinsik untuk meningkatkan etika kerja pekerja mereka dan memberikan mereka ganjaran kerana melakukan diri mereka sendiri mengikut prosedur operasi standard.