Menukar Fail CR2 ke Fail JPG Dengan Adobe Bridge

Adobe Bridge adalah pengurus media yang bekerjasama dengan produk CreativeSuite lain seperti Photoshop dan InDesign. Adobe Bridge menyertakan ciri eksport JPG yang membolehkan anda menukar gambar ke format JPG, termasuk gambar dalam format gambar mentah Canon (CR2). Alat gambar mentah Bridge juga merangkumi alat penyuntingan sehingga anda dapat memastikan gambar anda kelihatan sempurna sebelum menukarnya menjadi JPG.

1

Buka Jambatan Adobe. Gunakan penjelajah untuk menavigasi ke fail CR2.

2

Klik kanan pada fail CR2. Pilih "Buka di Camera Raw." Edit pencahayaan dan pendedahan, jika dikehendaki.

3

Klik pada "Simpan Imej." Namakan fail kemudian pilih lokasi tempat anda ingin menyimpannya.

4

Pilih "JPG" di bawah lajur "Sambungan Fail". Pilih kualiti JPG. Klik pada "Simpan Imej" untuk menukar fail CR2 ke JPG.