Mengeluarkan Kempen Secara Tetap Dari AdWords

Anda boleh menghapus kempen AdWords, tetapi kempen yang dihapus akan tetap terlihat di papan pemuka Editor AdWords anda. Ini kerana urus niaga AdWords bersifat kewangan, dan jejak audit mesti dijaga. Oleh itu, walaupun kempen yang dibuang ditandai dengan status "Dihapus", anda masih dapat melihatnya dalam senarai kempen anda. Anda dapat menyaring tampilan senarai kempen anda untuk menunjukkan hanya kampanye yang diaktifkan, atau semua kampanye kecuali kampanye dengan status "Dihapus."

1

Buka papan pemuka Editor AdWords anda dan klik tab "Kempen" untuk melihat semua kempen anda.

2

Klik kotak centang di hadapan kempen untuk dihapuskan.

3

Klik kotak drop-down "Edit" di atas senarai kempen, dan kemudian klik "Hapus" di menu drop-down. Anda juga boleh mengklik "Jeda" di menu drop-down jika anda hanya mahu menjeda kempen sementara. Status kempen diubah.