Hierarki Keperluan untuk Pekerja

Hierarki keperluan Maslow adalah piramid keperluan yang mesti dipenuhi oleh semua manusia untuk bahagia. Orang tidak dapat memenuhi keperluan tahap tertinggi berikutnya sehingga mereka pertama kali memenuhi tahap keperluan yang lebih rendah, dan jika mereka terjebak pada satu tahap, mereka mungkin mengalami kemurungan, tekanan atau kesakitan. Walaupun hirarki Maslow biasanya digunakan sebagai alat psikologi peribadi, pemilik perniagaan kecil dapat menyesuaikannya dengan tempat kerja. Dengan menyesuaikan hierarki keperluan untuk pekerja, majikan dapat menciptakan tenaga kerja yang sangat bermotivasi dan senang, yang cenderung lebih produktif.

Hierarki Asas Keperluan untuk Pekerja

Tahap hierarki keperluan Maslow yang paling rendah adalah keperluan asas seperti keperluan makanan dan rehat. Ketika datang ke tempat kerja, ini bermaksud wang. Sekiranya pekerjaan membayar pekerja dengan cukup sehingga mereka dapat membayar sewa dan utiliti mereka dan membeli makanan dan pakaian, maka pekerjaan itu memenuhi keperluan asas pekerja. Selain itu, jika pekerjaan tidak terlalu tertekan, pekerja mungkin lebih senang tidur.

Menurut University di Buffalo, seorang pekerja yang keperluan asasnya tidak dapat dipenuhi tidak akan dapat maju ke tahap berikutnya dalam piramid. Ini bererti mereka mungkin bimbang tentang keselamatan pekerjaan, merasa tidak sesuai, atau menekankan prestasi mereka kerana mereka tidak mempunyai cukup wang untuk membayar bil atau makan makanan yang cukup setiap hari.

Keselamatan dan Keselamatan di Tempat Kerja

Tahap seterusnya dalam hirarki keperluan Maslow untuk pekerja (dan setiap orang secara umum) adalah perasaan selamat dan aman. Pekerja mesti mempunyai keselamatan dan keselamatan sekiranya ingin mencapai tahap akhir Maslow (harga diri dan aktualisasi diri) dan berjaya di tempat kerja.

Majikan harus menolong pekerja merasa selamat secara fizikal dengan memandang serius gangguan seksual dan ancaman dan dengan mengadakan polisi untuk menangani kemungkinan keganasan. Pekerja juga mesti merasakan bahawa pekerjaan mereka terjamin. Sekiranya syarikat memberhentikan banyak pekerja atau tidak berkomunikasi dengan pekerja mengenai pemberhentian pekerja, pekerja mungkin merasa takut kehilangan pekerjaan - yang bermaksud tidak lagi dapat memenuhi keperluan asas mereka - dan tidak bermotivasi untuk bekerja.

Rasa Milik di Tempat Kerja

Setelah keperluan asas dan keperluan keselamatan dipenuhi, pekerja berusaha memenuhi keperluan mereka untuk memiliki dan menyayangi. Pekerja mesti berasa selesa dengan rakan sekerja dan penyelia mereka. Walaupun mereka tidak suka atau bergaul dengan semua orang, mereka harus merasa seperti mereka tergolong dan disayangi oleh sekurang-kurangnya beberapa orang yang bekerja dengannya.

Sekiranya seorang pekerja merasa terasing dari syarikat, dia mungkin tidak melakukan yang terbaik. Perkara ini sangat penting bagi hubungan majikan / pekerja. Sekiranya pekerja tidak merasakan bos mereka menghargai mereka atau sumbangan mereka, mereka tidak akan mahu melakukan pekerjaan mereka.

Harga Diri dan Aktualisasi Kendiri

Hierarki keperluan Maslow yang paling tinggi berkaitan dengan perasaan pekerja terhadap diri mereka sendiri. Harga diri adalah betapa pekerja suka dan menghargai dirinya sendiri. Pekerja yang merasa seperti produktif dan melakukan sesuatu yang berharga dengan masa mereka cenderung mempunyai harga diri yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak.

Menurut Ensiklopedia, aktualisasi diri merujuk kepada keperluan pekerja untuk merasa seperti dia memenuhi potensi hidupnya dan menggunakan kreativiti dan semangatnya. Pekerja kadang-kadang menukar kerjaya sekiranya mereka mendapati kerjaya mereka sekarang tidak dapat memenuhi keperluan ini. Namun, jika seorang pekerja bekerja dalam pekerjaan yang tepat untuknya dan semua keperluan lain dipenuhi, dia seharusnya dapat merasakan bahawa pekerjaannya memenuhi keperluan tertinggi.