Cara Menambah Pencetak ke MacBook Air

Sebelum anda dapat menggunakan pencetak pada komputer MacBook Air, anda mesti menambahkannya. Proses ini secara automatik menambahkan pemacu ke MacBook Air yang membolehkan komputer berkomunikasi dengan pencetak. Anda boleh menambahkan pencetak ke komputer anda terus dari bahagian Cetak dan Faks pada Pilihan Sistem.

1

Masukkan hujung rata kabel USB ke port USB yang tersedia di komputer MacBook Air. Sambungkan hujung persegi kabel USB ke port USB pada pencetak anda.

2

Klik ikon Apple dari menu bar alat utama di MacBook Air.

3

Klik pilihan "Keutamaan Sistem".

4

Klik pilihan "Cetak dan Faks".

5

Klik ikon "+" yang terletak di bawah kotak Pencetak.

6

Klik pencetak yang terpasang pada MacBook Air dan klik butang "Tambah" untuk menambahkan pencetak ke komputer.