Cara Membuat Tab Menu di Blogger

Blog Blogger tidak disertakan dengan tab menu sebagai ciri templat standard, tetapi anda boleh menggunakan penyelesaian penyelesaian untuk menambahkan tab menu ke halaman utama blog anda dengan alat Blogger Pages atau alat Daftar Pautan. Gunakan alat Halaman untuk menambahkan tab menu yang menghubungkan ke halaman statik di blog anda, seperti Dasar Privasi, halaman Tentang atau halaman Syarat dan Ketentuan. Gunakan alat Daftar Pautan untuk menambahkan tab menu yang menghubungkan ke laman web atau blog luaran, atau catatan blog anda sendiri.

Tambah Tab Menu Dengan Gadget Halaman

1

Log masuk ke Blogger. Klik pautan menu "Reka Bentuk" di bawah nama blog yang ingin anda tambahkan tab menu. Ini membuka halaman Tambah dan Susun Elemen Halaman bahagian Reka Bentuk Blogger.

2

Klik "Tambahkan Gadget" di bahagian bar sisi halaman, jika anda ingin menambahkan tab menu ke bar sisi blog, atau di bahagian atas halaman jika anda ingin menambahkan tab menu di bawah bahagian tajuk.

3

Pergi ke alat "Halaman" di tetingkap dialog. Klik ikon "+" di sebelah tajuk Gadget halaman untuk membuka tetingkap konfigurasi alat.

4

Klik dan pilih kotak centang di sebelah setiap halaman yang ingin anda sertakan sebagai tab menu. Klik kotak di sebelah "Tambah Halaman Baru Secara Lalai" jika anda ingin Blogger menambahkan semua halaman baru sebagai tab menu di alat Halaman. Klik butang "Simpan" di kotak dialog. Klik "Simpan" di bahagian atas halaman Tambah dan Susun Elemen Halaman. Ini memaparkan tab menu yang dihubungkan ke halaman statik blog anda di laman utama blog anda.

Tambah Tab Menu Dengan Gadget Daftar Pautan

1

Log masuk ke Blogger dan pergi ke halaman Tambah dan Susun Elemen Halaman di bahagian Reka bentuk blog yang ingin anda edit.

2

Klik "Tambah Gadget" di bahagian atas atau bar sisi halaman. Pergi ke alat "Senarai Pautan". Klik ikon "+" untuk membuka tetingkap konfigurasi alat Senarai Pautan.

3

Masukkan nama dan alamat URL laman web pertama, atau tajuk dan alamat URL catatan blog ke dalam kotak input yang berkaitan. Klik butang "Tambah Pautan". Ulangi langkah ini untuk setiap laman web atau alamat blog yang ingin anda masukkan sebagai tab menu.

4

Klik butang anak panah di bahagian "Menyusun". Pilih "Sort Alphabetically" atau "Sort Reverse Alphabetically" dari menu pull-down untuk mengkonfigurasi urutan alat memaparkan tab menu pautan anda. Ketikkan jumlah pautan yang ingin anda tampilkan sebagai tab menu ke dalam kotak "Jumlah Pautan yang Akan Ditunjukkan". Klik butang "Simpan". Klik "Simpan" pada halaman Tambah dan Susun Elemen Halaman. Ini memaparkan tab menu yang dihubungkan ke URL di laman utama blog anda.