Apakah Peranan Pemegang Saham dalam Hierarki Korporat?

Walaupun syarikat kecil anda tidak mempunyai pemegang saham sekarang, anda boleh memilih di kemudian hari untuk menjadikan syarikat anda menjadi syarikat dengan pemegang saham melabur dalam syarikat tersebut. Memahami peranan pemegang saham dalam hierarki korporat membantu dalam menentukan sama ada struktur korporat sesuai untuk syarikat anda.

Pemegang Saham Ditentukan

Pemegang saham adalah seseorang, atau entiti lain seperti sekumpulan pelabur atau syarikat lain, yang memiliki satu atau lebih saham saham dalam syarikat. Saham syarikat boleh diperdagangkan secara terbuka di pasar saham terbuka seperti Bursa Saham New York, atau saham tersebut dapat diperdagangkan secara tertutup. Syarikat ini mendapat keuntungan daripada pembelian saham pemegang saham, kerana dividen dari penjualan saham tersebut memberi syarikat wang untuk menjalankan perniagaannya. Pemilik syarikat bukan pengurusan syarikat, melainkan pemegang saham.

Hak Pemegang Saham

Pemegang saham tidak hanya menyerahkan wang mereka kepada syarikat dan menyerahkan apa-apa cara bagaimana wang itu digunakan. Sebaliknya, pemegang saham boleh memilih perkara-perkara perniagaan yang berbeza dalam syarikat, seperti pelantikan ahli baru ke dewan pengarah. Pemegang saham juga menerima sebahagian dividen yang diperoleh syarikat, mengikut jumlah saham yang dibeli oleh setiap pemegang saham. Pemegang saham umumnya mempunyai satu suara per saham syarikat yang mereka miliki. Sekiranya satu pemegang saham memiliki sebahagian besar saham syarikat, atau 51 peratus saham atau lebih, maka pemegang saham tersebut mempunyai kemampuan untuk mengungguli pemegang saham lain.

Lembaga Pengarah

Anggota dewan pengarah untuk syarikat perbincangan secara langsung dengan pemegang saham. Lembaga pengarah mengawasi operasi syarikat, dengan idealnya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pemegang saham. Lembaga pengarah boleh menggantikan ketua pegawai eksekutif atau CEO syarikat sekiranya mereka percaya bahawa dia tidak menguruskan syarikat untuk mengoptimumkan keuntungan pemegang saham. Sekiranya para pemegang saham percaya bahawa mana-mana anggota lembaga pengarah tidak bertindak dengan kepentingan kepentingan pemegang saham, pemegang saham boleh memilih untuk menggantikan anggota dewan tersebut.

Pegawai Korporat

Pegawai korporat merangkumi ketua pegawai eksekutif, presiden syarikat, ketua pegawai kewangan, ketua pegawai operasi, naib presiden, pengawal dan bendahari. Pegawai korporat memberi jawapan kepada dewan pengarah, tetapi itu tidak bermaksud pegawai tidak mempunyai urusan dengan pemegang saham. Pegawai menyediakan laporan kewangan yang menunjukkan aktiviti syarikat dan juga menangani apa yang syarikat merancang untuk aktiviti masa depan. Dokumen-dokumen ini membantu pemegang saham memantau aktiviti pegawai dan membuat keputusan sama ada mereka ingin menyimpan atau menjual saham saham syarikat mereka.