Cara Mengira Ekuiti Pemilik dalam Perniagaan

Nilai dolar perniagaan disebut sebagai ekuiti. Apabila perniagaan diatur sebagai syarikat, istilah yang digunakan pada kunci kira-kira syarikat adalah "ekuiti pemegang saham." Untuk perniagaan kecil seperti hak milik tunggal atau perkongsian, istilah "ekuiti pemilik" digunakan. Ekuiti pemilik dapat berkembang apabila pemilik melabur semula keuntungan dalam operasi perniagaan dan ketika pemilik melaburkan modal tambahan untuk mengembangkan perniagaan.

Petua

Ekuiti pemilik dikira dengan mengurangkan jumlah tanggungjawab atau liabiliti hutang dari jumlah aset yang dimiliki oleh firma.

Gambaran Keseluruhan Ekuiti Pemilik

Sekiranya anda menjalankan atau melabur dalam perniagaan, anda perlu mengetahui cara mengira ekuiti pemilik. Ukuran nilai firma ini dilaporkan setiap suku tahun dan setiap tahun pada kunci kira-kira, yang merupakan salah satu penyata kewangan standard yang mesti disiapkan oleh firma. Ekuiti pemilik adalah nilai buku perniagaan. Salah satu cara untuk memikirkannya adalah bahawa nilai buku atau ekuiti pemilik adalah jumlah yang akan tinggal sekiranya perniagaan tersebut dilikuidasi dan semua hutang dilunaskan.

Neraca mempunyai tiga bahagian utama. Ia menyenaraikan aset firma terlebih dahulu, diikuti dengan bahagian kedua yang memperincikan hutang yang ditanggung oleh perniagaan, atau liabiliti. Bahagian terakhir menyatakan ekuiti pemilik, yang selalu sama dengan jumlah aset tolak jumlah liabiliti. Maklumat ini membantu pemilik perniagaan dan pelabur menilai keadaan kewangan syarikat. Anda juga dapat melihat sejauh mana perniagaan memenuhi matlamat jangka panjangnya dengan membandingkan ekuiti pemilik dan maklumat lain dengan apa yang dilaporkan pada kunci kira-kira sebelumnya.

Aset dan Liabiliti

Sebelum anda dapat mengira ekuiti pemilik, anda mesti mencari jumlah aset dan liabiliti perniagaan. Aset adalah apa sahaja perniagaan yang dimiliki. Apabila anda mengira ekuiti pemilik, mulakan dengan menyenaraikan nilai dolar untuk setiap kategori aset. Item biasa termasuk wang tunai dan setara tunai seperti akaun simpanan. Akaun belum terima dan pelaburan seperti saham atau bon akan datang, diikuti dengan inventori semasa. Aset juga merangkumi nilai semua peralatan, perabot, bangunan dan tanah yang dimiliki syarikat. Pada kunci kira-kira, jumlah nilai aset disenaraikan di akhir bahagian.

Senaraikan jumlah setiap jenis liabiliti seterusnya. Hutang yang perlu dibayar oleh perniagaan biasanya dibahagikan kepada obligasi semasa seperti hutang akaun dan pinjaman jangka pendek. Baki gadai janji semasa dan pinjaman jangka panjang lain akan datang. Setelah anda menyenaraikan semua liabiliti, tambah jumlah dolar, dan senaraikan jumlahnya di akhir.

Hitung Ekuiti Pemilik

Untuk mengira ekuiti pemilik untuk perniagaan, tolak jumlah liabiliti daripada jumlah aset. Katakan anda dapati syarikat mempunyai jumlah aset yang sama dengan $ 500,000 Perniagaan ini mempunyai liabiliti berjumlah $ 150,000. Kurangkan $ 150,000 dari $ 500,000 untuk mengira ekuiti pemilik $ 350,000.