Cara Mengira Perolehan Perniagaan

Tidak seperti barang seperti bangunan, lekapan dan peralatan pembuatan, beberapa aset yang dimiliki perniagaan mesti dilupuskan dan diganti secara berterusan. Kitaran berterusan ini dipanggil perolehan. Istilah ini digunakan terutamanya untuk merujuk kepada akaun belum terima atau inventori. Menjejaki kadar perolehan aset tersebut adalah penting, kerana selalunya melibatkan sejumlah besar wang. Perolehan perlahan meningkatkan kos dan jumlah modal kerja yang diperlukan, yang seterusnya mengurangkan keuntungan syarikat.

Apakah Perolehan Perniagaan?

Perniagaan sering memberi kredit kepada pelanggan. Jumlah hutang pelanggan disenaraikan dalam buku syarikat di bawah akaun belum terima. Ini adalah amalan perniagaan yang baik, kerana pemberian kredit memberi kelonggaran kepada pelanggan ketika membuat pembelian dan membantu mendorong penjualan. Walau bagaimanapun, jika pelanggan tidak membayar tepat pada waktunya, perniagaan dapat menemukan dirinya dengan banyak wang yang terikat dan tidak tersedia. Nisbah perolehan terima akaun mengukur purata masa yang diperlukan untuk perniagaan menerima pembayaran daripada pelanggan.

Ini dikenali sebagai perniagaan atau perolehan belum terima akaun.

Apakah Perolehan Inventori?

Keadaan dengan perolehan inventori serupa dengan perolehan belum terima akaun. Sebuah syarikat perlu menyimpan stok yang mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sekiranya tahap inventori terlalu rendah, perniagaan selalunya akan berjalan pendek, menyebabkan pelanggan tidak berpuas hati. Pada masa yang sama, pihak pengurusan ingin memastikan tahap inventori sentiasa diawasi agar tidak mengikat modal kerja.

Nisbah perolehan inventori mengukur seberapa kerap syarikat menggantikan inventori dalam tempoh perakaunan. Bagi pelabur, nisbah perolehan perniagaan adalah alat yang berguna untuk menilai seberapa cekap syarikat menguruskan operasinya dan menggunakan modal kerja.

Pengiraan Nisbah Perolehan Terima Akaun

Nisbah perolehan terima akaun mengukur seberapa cepat perniagaan mengumpulkan purata baki kredit yang diberikan kepada pelanggannya. Untuk mengetahui baki hutang piutang purata, tambahkan jumlah jumlah hutang pelanggan pada awal tempoh perakaunan ke baki akhir dan bahagikan dengan 2. Bagilah jumlah penjualan secara kredit untuk tempoh dengan baki purata ini. Tidak termasuk penerimaan tunai.

Katakan rata-rata baki kredit tertunggak adalah $ 75,000 dan perniagaan anda mempunyai $ 900,000 jualan secara kredit selama setahun. Membahagi $ 900,000 dengan $ 75,000 memberi anda nisbah perolehan hutang piutang 12, yang bermaksud mengambil masa sekitar satu bulan untuk mengumpulkan pembayaran.

Pengiraan Nisbah Perolehan Inventori

Untuk mengira nisbah perolehan inventori, bahagikan kos barang yang dijual (COGS) dengan nilai purata dolar inventori dalam tempoh perakaunan. Nilai purata inventori dihitung dengan menambahkan nilai inventori pada awal tempoh perakaunan ke nilai akhir dan membahagi dengan 2.

Katakan COGS sama dengan $ 2 juta dan purata inventori adalah $ 400,000. Membahagi $ 2 juta dengan $ 400,000 sama dengan nisbah inventori 5. Dengan kata lain, perniagaan anda menjual inventori langsung kira-kira lima kali setiap tahun. Semakin tinggi nisbah perolehan inventori, semakin cepat perolehan. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan perolehan sebanyak mungkin tanpa kekurangan item yang diperlukan untuk pelanggan.