Apa Jenis Laporan Yang Digunakan oleh Firma Perakaunan?

Laporan kewangan digunakan untuk menganalisis keadaan kewangan perniagaan besar dan kecil. Terdapat empat laporan kewangan utama yang menunjukkan kesejahteraan perniagaan: kunci kira-kira, penyata pendapatan, penyata modal dan penyata aliran tunai. Laporan-laporan ini memberikan maklumat yang cukup bagi seorang akauntan untuk meramalkan prestasi masa depan dan mengesyorkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan syarikat sentiasa mengikuti rancangan perniagaan.

Penyata imbangan

Neraca adalah persamaan yang mengimbangkan aset dengan liabiliti dan ekuiti. Aset semasa adalah inventori dan penghutang yang boleh ditukar menjadi tunai dalam masa kurang dari satu tahun. Aset bukan semasa adalah harta atau aset kewangan yang akan memakan masa lebih lama untuk ditukar menjadi wang tunai. Liabiliti semasa adalah kewajipan yang perlu dibayar dalam setahun atau kurang, dan liabiliti bukan semasa adalah hutang jangka panjang. Ekuiti mewakili pelaburan pemilik atau pemegang saham ditambah pendapatan sejak awal syarikat atau tempoh pelaporan lain.

Penyata pendapatan

Penyata pendapatan adalah laporan kewangan yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh dalam tempoh pelaporan tahunan. Penyata pendapatan mengurangkan perbelanjaan dari pendapatan untuk tempoh pelaporan yang menunjukkan sama ada terdapat kerugian atau keuntungan. Sebahagian keuntungan diedarkan kepada pemegang saham, dan sebahagian dilaporkan sebagai pendapatan tertahan, yang dilaburkan semula ke dalam syarikat. Garis teratas menunjukkan pendapatan kasar dari penjualan, dan garis bawah setelah perbelanjaan dikurangkan menunjukkan kerugian atau keuntungan bersih.

Penyata Modal

Penyata modal menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam akaun modal pemilik dari masa ke masa. Analisis sejarah penyata modal selama beberapa tahun akan menunjukkan bagaimana pelaburan pemilik telah meningkat atau menurun. Akaun modal merangkumi pelaburan tunai langsung, pegangan saham, bon, pinjaman, akaun bank dan mata wang yang disimpan dalam rizab. Penyata modal dihasilkan setelah penyata pendapatan disediakan sehingga penyesuaian dapat dibuat ke akaun modal pemilik.

Aliran Tunai

Penyata aliran tunai adalah alat penganggaran utama yang digunakan untuk menganalisis prestasi masa lalu dan meramalkan turun naik aliran tunai masa depan. Penyata aliran tunai mencatatkan setiap aliran masuk dan aliran keluar tunai sepanjang tempoh pelaporan yang menyenaraikan perbelanjaan operasi, pelaburan dan pendapatan tunai. Laporan-laporan ini digunakan untuk merencanakan pembelian inventori dan peralatan dan untuk menentukan apakah perniagaan mempunyai aliran tunai yang mencukupi untuk mendukung peningkatan hutang untuk pengembangan perniagaan.