Adakah Pendapatan Ditahan Berakhir muncul di Lembaran Imbangan?

Perniagaan harus menyediakan pelbagai penyata kewangan untuk memenuhi peraturan dan perakaunan perakaunan, dan untuk memberikan maklumat kepada pemegang ekuiti. Lembaran imbangan memberikan gambaran keseluruhan mengenai kedudukan kewangan perniagaan pada satu ketika. Ia menyenaraikan pelbagai ciri kewangan perniagaan, termasuk pendapatan tertahan. Pendapatan tertahan mewakili jumlah keuntungan yang disimpan oleh syarikat secara amnya. Pendapatan tertahan akhir adalah pendapatan tertahan pada akhir tempoh perakaunan tertentu.

Pendapatan Terpelihara

Ekuiti merujuk kepada nilai perniagaan atau nilai yang dimiliki pemilik perniagaan. Ini termasuk stok modal, yang merupakan jumlah pemilik perniagaan melabur dalam syarikat, dan pendapatan tertahan. Pendapatan tertahan adalah bahagian keuntungan syarikat yang pemiliknya tidak menarik diri dari syarikat dan syarikat tidak mengagihkannya sebagai dividen kepada pemegang sahamnya. Perniagaan menyimpan pendapatan tetap untuk keperluan tunai masa depan.

Penyata Pendapatan Tersimpan

Tahap pendapatan tertahan naik dan turun ketika perniagaan memperoleh keuntungan, mengalami kerugian dan mengagihkan keuntungannya kepada pemiliknya. Penyata kewangan yang secara khusus menangani tahap pendapatan tertahan adalah penyata pendapatan tertahan. Ia bermula dengan tahap pendapatan tertahan pada awal jangka waktu tertentu, menambah keuntungan atau mengurangkan kerugian perniagaan sepanjang tempoh tersebut dan mengurangkan dana yang diedarkan kepada pemilik perniagaan. Pengiraan ini menghasilkan penghasilan tertahan akhir, yang merupakan tahap pendapatan tertahan pada akhir jangka masa tertentu.

Penyata imbangan

Lembaran imbangan merangkumi kedudukan kewangan perniagaan, termasuk item yang dimilikinya, hutang yang dipinjamnya dan semua tuntutan pemiliknya mengenai kewangan. Ia muncul dalam dua bahagian. Bahagian pertama menunjukkan aset perniagaan, yang merupakan sumber, seperti wang tunai, harta tanah, inventori dan tanah. Bahagian kedua menunjukkan liabiliti dan ekuiti. Liabiliti merangkumi tanggungjawab kewangan kepada pihak luar.

Menamatkan Pendapatan yang Ditahan

Pendapatan tertahan akhir muncul di bahagian kedua kunci kira-kira, di bawah tajuk ekuiti. Walaupun penyata pendapatan tertahan merangkumi keseluruhan jangka masa, kunci kira-kira hanya membahas akhir jangka masa tertentu yang dilindungi pada kunci kira-kira tertentu. Oleh itu, tidak semua maklumat dalam penyata pendapatan tertahan muncul di kunci kira-kira. Hanya pendapatan tertahan akhir yang muncul di kunci kira-kira, yang hanya dilabel sebagai "pendapatan tertahan"