Cara Mengira Cukai yang Dibayar pada Kunci Kira-kira

Bayaran Cukai adalah akaun liabiliti yang mewakili pembayaran gaji, penjualan dan cukai lain yang anda berhutang tetapi yang mana anda belum mengeluarkan pembayaran. Akaun liabiliti ini menyediakan jalan untuk mengiktiraf perbelanjaan pada masa anda menanggungnya dan bukannya ketika anda membayarnya. Fahami bagaimana akaun ini ditunjukkan pada kunci kira-kira anda untuk memberikan pelaporan yang tepat.

1

Dapatkan baki untuk cukai pendapatan persekutuan yang anda bayar, cukai Jaminan Sosial, cukai Medicaid dan Insurans Pengangguran. Tambahkan baki akaun ini.

2

Sahkan bahawa akaun pembayaran Jaminan Sosial dan Medicaid termasuk caruman majikan. Sekiranya tidak, tambahkan sumbangan untuk cukai ini.

3

Tambahkan baki akaun pembayaran cukai jualan anda serta cukai pendapatan negeri atau cukai tempatan yang lain.

4

Senaraikan jumlah akhir semua akaun akruan cukai anda di bawah bahagian Bayaran Cukai Liabiliti anda pada kunci kira-kira.