Organisasi Bukan Untung Vs. Organisasi Keuntungan

Terdapat banyak perkara untuk memulakan organisasi apa pun, tidak kira sama ada syarikat bukan untung atau syarikat untung. Dalam istilah yang paling sederhana, organisasi nirlaba adalah syarikat undang-undang yang diberi status bebas cukai oleh Internal Revenue Service (IRS). Ini bermaksud bahawa setiap organisasi bukan untung bermula dengan cara yang sama seperti keuntungan bukan keuntungan. Setelah organisasi diberi status bukan untung, terdapat perbezaan bagaimana kedua-duanya dijalankan.

Pendaftaran Entiti Bukan Untung

Organisasi bukan untung bermula sebagai syarikat yang didaftarkan melalui pejabat setiausaha negara di negeri di mana organisasi itu akan beroperasi. Setelah mendapat artikel penggabungannya, organisasi ini dianggap sebagai syarikat untung.

Memperoleh Pengecualian Cukai

Ia mesti mendapatkan nombor pengenalan cukai, yang disebut Nombor Pengenalan Majikan (EIN) dari IRS. Setelah memiliki barang-barang ini, ia akan mengajukan permohonan pengecualian kepada IRS. Permohonan boleh mengambil masa beberapa minggu untuk disetujui, kerana IRS akan menyemak penyata kewangan yang ada atau penyata pro forma yang dihasilkan untuk membuat model apa yang diharapkan oleh organisasi untuk dilakukan.

Organisasi juga perlu menyertakan pernyataan misi yang menjelaskan bagaimana organisasi akan melayani komunitinya sebagai badan amal atau sebagai entiti yang tidak menguntungkan. Setelah ini diluluskan, untung menjadi entiti bukan untung yang bebas cukai dengan status 501 (c) (3).

Misi Bukan Untung

Misi organisasi bukan untung berbeza dengan misi organisasi untung. Organisasi bukan untung ingin melayani komuniti atau niche tertentu dalam komuniti. Sebagai contoh, misi bukan untung adalah untuk melayani veteran cacat yang memerlukan bantuan masuk ke rumah yang diubah suai untuk orang kurang upaya. Wang yang dikumpulkan oleh organisasi nirlaba harus memenuhi misi ini, dengan sebahagian besar pendapatan menuju ke arah itu bukan ke arah gaji besar dan faedah pekerja.

Untung untung adalah perniagaan menjana wang dengan menjual produk atau perkhidmatan kepada demografi atau niche tertentu. Walaupun produk atau perkhidmatan mungkin bermanfaat bagi mereka yang membelinya, syarikat itu tidak memberikannya kepada khalayak yang ditentukan.

Keperluan Pelaporan Cukai

Kedua-dua jenis organisasi perlu mengemukakan penyata cukai korporat setiap tahun. Bahkan pihak bukan untung memfailkan cukai untuk menunjukkan kepada IRS bahawa pendapatan digunakan untuk misi dan tidak ditahan untuk keuntungan, simpanan atau pelaburan jangka panjang. Organisasi untung juga membuat penyata pendapatan suku tahunan yang mengkaji bagaimana syarikat bernasib dalam penjualan dan keuntungan.

Organisasi bukan untung membuat pernyataan aktiviti yang menunjukkan bagaimana dana diperuntukkan untuk membantu memacu misi ke hadapan. Organisasi bukan untung juga menggunakan kunci kira-kira untuk menunjukkan aset dan liabiliti kepada lembaga pengarah dan mana-mana pihak berkepentingan.

Keperluan Pendedahan Awam

Syarikat untung boleh diadakan secara terbuka seperti yang diperdagangkan di pasaran saham atau boleh dimiliki secara persendirian seperti pemilik kedai daging tempatan yang memulakan syarikat dan yang mempekerjakan lima orang. Sebuah syarikat yang diperdagangkan secara terbuka mempunyai banyak peraturan yang harus diikuti, yang ditentukan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC). Syarikat milik persendirian tidak perlu mendedahkan maklumat perniagaan atau kewangan, kecuali jika diminta dalam permohonan kredit atau perkongsian. Sebilangan besar syarikat milik persendirian dikendalikan oleh pemilik perniagaan.

Setiap organisasi bukan untung dianggap sebagai entiti awam yang dikendalikan oleh lembaga pengarah, bukan pemilik asalnya. Ia diminta untuk menyediakan semua dokumen dalam masa 30 hari dari permintaan bertulis. Ini untuk memastikan bahawa masyarakat yakin bahawa organisasi nirlaba menggunakan pendapatan seperti yang ditunjukkan oleh misi amal.

Bukan untung boleh Menguntungkan

Hanya kerana organisasi adalah entiti bebas cukai bukan keuntungan bukan bererti ia tidak boleh menguntungkan. Sebenarnya, lebih banyak organisasi nirlaba mendekati operasi yang serupa dengan perniagaan nirlaba untuk membantu menjana lebih banyak pendapatan, meningkatkan keuntungan dan mengembangkan lebih banyak program atau untuk meningkatkan program yang ada. Walaupun organisasi nirlaba masih diharuskan untuk menunjukkan bahawa sebahagian besar anggaran tahunannya menuju tujuan misinya dan melayani masyarakatnya, ia dapat menambah lebihan. Lembaga pengarah kemudian akan menentukan bagaimana menggunakan dana tersebut dalam anggaran masa depan.