Cara Menentukan Harga Jualan Runcit Dari Kadar Cukai Negeri

Sebagai pemilik perniagaan, anda bertanggungjawab untuk mengumpulkan cukai jualan negeri untuk setiap penjualan. Sekiranya anda ingin menjalankan harga promosi yang merangkumi cukai jualan, anda perlu dapat mengira harga runcit dari jumlah keseluruhan. Contohnya, anda mungkin mahu menetapkan harga promosi pada $ 48, termasuk cukai. Sekiranya anda mengetahui kadar cukai jualan negeri, anda boleh mengira harga runcit dari jumlah harga.

1

Bagilah kadar cukai jualan negeri dengan 100 untuk menukarnya menjadi perpuluhan. Sebagai contoh, jika kadar cukai jualan negeri sama dengan 4.95 peratus, bahagikan 4.95 dengan 100 untuk mendapat 0.0495.

2

Tambahkan 1 pada kadar cukai jualan negeri sebagai perpuluhan. Dalam contoh ini, tambahkan 1 hingga 0,0495 untuk mendapatkan 1,0495.

3

Bagilah hasilnya dengan jumlah harga untuk mencari harga runcit. Untuk contoh ini, jika jumlah harga sama dengan $ 48, bahagikan $ 48 dengan 1.0495 untuk mendapatkan $ 46.69 sebagai harga runcit.