Apakah Analisis Pasaran Keluk Penawaran dan Permintaan?

Menganalisis konsep ekonomi seperti penawaran dan permintaan membantu kedua-dua individu dan perniagaan kecil menilai keadaan pasaran dengan lebih baik ketika membuat keputusan setiap hari. Keputusan mulai dari yang berkaitan dengan memutuskan apa yang akan dibeli di pasar raya hingga mereka yang terlibat dalam menilai tahap pengeluaran semuanya dapat dipengaruhi oleh pemahaman konsep yang lebih besar.

Analisis Permintaan

Keluk permintaan mewakili kuantiti barang atau perkhidmatan yang akan dituntut oleh pengguna pada pelbagai tahap harga. Jumlah semua kurva permintaan untuk barang atau perkhidmatan tertentu disebut sebagai kurva permintaan pasar. Beberapa konsep perlu difahami untuk analisis tepat mengenai keluk permintaan. Contohnya, kuantiti yang diminta berkaitan dengan harga terbalik. Apabila harga meningkat, kuantiti yang diminta akan turun, sementara kuantiti yang diminta meningkat ketika harga turun. Faktor lain, seperti perubahan kekayaan pengguna dan populasi, boleh mempengaruhi permintaan pasaran terhadap produk atau perkhidmatan apa pun.

Analisis Bekalan

Sebaliknya, keluk penawaran menunjukkan jumlah barang atau perkhidmatan yang akan dijual pada pelbagai titik harga dalam jangka waktu tertentu. Harga dan kuantiti yang dibekalkan berkaitan secara langsung semasa menganalisis keluk penawaran. Kenaikan harga akan mengakibatkan kenaikan penawaran, sementara penurunan harga akan mengakibatkan penurunan penawaran. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran pasaran bagi produk atau perkhidmatan tertentu termasuk kemajuan teknologi dan perubahan harga untuk perkara seperti inventori, bahan mentah dan tenaga kerja. Sebagai contoh, teknologi baru dapat membuat pengeluaran lebih efisien sehingga menyebabkan peningkatan penawaran pasaran.

Keseimbangan pasaran

Keluk permintaan dan penawaran bersilang dan membentuk keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran adalah titik di mana kuantiti yang dibekalkan ke pasar sama dengan kuantiti yang diminta oleh pengguna di pasar. Apabila perubahan harga menghasilkan perbezaan antara kuantiti yang dibekalkan dan kuantiti yang diminta, lebihan atau kekurangan dapat terjadi. Sebagai contoh, menetapkan harga di atas keseimbangan pasaran akan mengakibatkan penurunan kuantiti yang diminta dan peningkatan kuantiti yang dibekalkan. Ini mengakibatkan lebihan, atau lebihan bekalan. Menetapkan harga di bawah keseimbangan pasaran akan mengakibatkan kekurangan, kerana pengguna menuntut lebih banyak dan pembekal mengurangkan penawaran.

Pertimbangan

Peralihan keluk permintaan atau penawaran pasaran akan mengubah harga keseimbangan. Sebagai contoh, jika permintaan pasaran meningkat, harga keseimbangan akan meningkat. Kenaikan harga ini mengakibatkan pergerakan sepanjang keluk penawaran dan peningkatan kuantiti yang dibekalkan. Ketika memeriksa permintaan dan penawaran pasar, ingatlah bahawa pengaruh lain juga dapat mempengaruhi hasil pasar. Salah satu contohnya ialah campur tangan pemerintah melalui penetapan siling harga atau harga minimum.