Apa itu Invois PPN?

Walaupun Amerika Syarikat mengenakan cukai jualan runcit, banyak negara di seluruh dunia mengenakan cukai nilai tambah. PPN serupa dengan cukai jualan runcit, tetapi dikenakan pada setiap tahap proses produksi dan penjualan. PPN berbeza dari satu negara ke negara lain, tetapi idenya adalah untuk mengekang pengelakan cukai dan memberi cara kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan.

Nilai tambah

Apabila anda memikirkan nilai tambah, fikirkan margin kasar. Margin kasar adalah perbezaan antara harga jualan dan kos barang yang dijual; cukai jualan tidak termasuk. Dari segi PPN, margin kasar adalah nilai yang ditambahkan pada produk atau perkhidmatan apa pun yang anda jual. Contohnya, apabila syarikat membeli produk, ia memproses barang-barang ini sebagai persediaan untuk menjualnya. Syarikat kemudian menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang awalnya dibayar untuk produk tersebut. Proses ini berulang sepanjang rantaian pengeluaran sehingga penjualan terakhir kepada pengguna.

Tujuan

Cara biasa untuk mengesan dan mengenakan cukai PPN adalah dengan menggunakan invois PPN. Dalam rantaian pengeluaran, penjual memberikan invois kepada pembeli. Invois mengandungi maklumat yang diperlukan mengenai jumlah dan peratusan cukai PPN yang dibayar oleh pembeli kepada penjual. Pembeli seterusnya melakukan perkara yang sama apabila menjual produknya kepada pembeli. Dengan cara ini, rekod cukai nilai tambah mengikuti produk kerana setiap perniagaan menambah nilai dan kemudian menjual produk tersebut.

Kepentingan

Invois PPN membantu menentukan jumlah PPN yang dibayar oleh pemilik perniagaan berdaftar. Perniagaan biasanya mesti mendaftar untuk PPN jika memenuhi syarat tertentu, seperti penjualan melebihi jumlah tertentu. Invois PPN merangkumi nombor pendaftaran kedua-dua pihak, dan pemilik perniagaan mesti mengeluarkan invois PPN selepas setiap penjualan atau pembelian. Invois PPN juga membantu pemerintah menguatkuasakan percukaian dengan membenarkan pemerintah mengesan aktiviti penjualan. Sekiranya sistem ditangani dengan betul, pemilik perniagaan yang berdaftar mungkin mendapat pengembalian cukai, dan perniagaan dapat menggunakan invois PPN untuk menuntut kredit untuk pembayaran PPN.

Cukai kredit

Dengan cukai PPN, jumlah cukai yang dibayar oleh perniagaan ketika membeli input dapat dikenakan terhadap cukai yang harus mereka bayar ketika mereka menjual barang-barang ini. Ini bermaksud bahawa perniagaan dapat mengurangkan bil cukai mereka dengan PPN yang mereka bayar untuk bekalan yang mereka gunakan untuk menghasilkan barang mereka. Dengan cara ini, perniagaan dikenakan cukai atas nilai margin kasar atau nilai tambah mereka. Namun, ini tidak menghilangkan PPN yang dikenakan kepada pengguna akhir. Ia hanya mengurangkan tanggungjawab cukai perniagaan. Namun, kerana perniagaan menerima kredit untuk pembayaran PPN ini, mereka tidak memberikan tanggungjawab PPN kepada pengguna dalam bentuk harga yang lebih tinggi.