Tutorial Perakaunan Cukup

Sage Simply Accounting adalah program perakaunan yang dirancang untuk membantu perniagaan menguruskan keperluan perakaunan mereka. Walaupun ini adalah aplikasi yang kuat dengan banyak fitur, aplikasi ini juga mudah digunakan, memungkinkan pengguna menyelesaikan sebagian besar tugas dalam beberapa langkah. Inventori, pelanggan, akaun bank dan daftar gaji adalah contoh beberapa tugas dan proses perniagaan yang dapat anda lacak menggunakan perisian. Setelah memasang Simply Accounting di komputer anda, anda boleh mula menggunakannya untuk menguruskan kewangan syarikat anda dan mengesan proses perniagaan.

Menubuhkan Syarikat Anda

1

Klik "Mula" di komputer anda, kemudian klik "Semua Program." Tatal ke bawah senarai program dan klik pada "Sage Simply Accounting" untuk membuka program.

2

Klik "Buat Syarikat Baru" pada tetingkap Pengenalan, kemudian klik butang "Seterusnya". Wizard Persediaan Syarikat Baru dibuka.

3

Masukkan nama dan alamat perniagaan anda, kemudian klik "Next" untuk pergi ke skrin seterusnya. Masukkan tarikh mula tahun fiskal semasa syarikat anda, tarikh transaksi kewangan paling awal dan tarikh akhir fiskal di kotak yang sesuai. Kemudian klik "Seterusnya."

4

Pilih pilihan untuk membenarkan Simply Accounting membuat senarai akaun untuk anda. Anda boleh menukar akaun di kemudian hari. Klik "Seterusnya," kemudian pilih struktur perniagaan dari kotak lungsur "Struktur Pemilikan" dan jenis industri dan jenis syarikat dari kotak yang sesuai.

5

Klik "Next" untuk melihat senarai akaun yang dibuat untuk syarikat anda oleh aplikasi. Klik "Terima" untuk menerima nama fail untuk syarikat anda. Kemudian klik butang "Browse" untuk menavigasi ke lokasi di cakera keras anda untuk menyimpan fail akaun untuk syarikat anda. Klik "Selesai" untuk menyelesaikan pembuatan akaun syarikat anda.

Ubah tetapan

1

Klik tab "Pelanggan dan Penjualan" di sebelah kiri tetingkap. Klik ikon "Pelanggan" di bahagian tengah tetingkap. Kemudian klik "Tambah Pelanggan" untuk menambahkan pelanggan baru. Masukkan maklumat pelanggan, seperti nombor telefon dan alamatnya. Klik butang "Simpan dan Tutup" untuk menyimpan maklumat.

2

Klik ikon "Petikan Jualan," "Invois Jualan" atau "Pesanan Jualan" untuk membuka tetingkap penjualan yang sesuai. Masukkan invois, pesanan atau sebut harga di tetingkap yang sesuai. Kemudian klik "Simpan dan Tutup."

3

Klik tab "Vendor dan Pembelian" untuk mengedit maklumat untuk vendor anda dan masukkan maklumat pembelian anda. Klik ikon "Vendor", kemudian masukkan maklumat untuk setiap vendor dengan siapa syarikat anda menjalankan perniagaan. Klik ikon "Pembelian" untuk memasukkan semua pembelian yang dibuat syarikat anda pada tahun fiskal semasa.

4

Klik tab "Inventori dan Perkhidmatan" untuk memasukkan inventori semasa anda dan perkhidmatan yang ditawarkan syarikat anda. Klik tab "Pekerja dan Gaji" untuk memasukkan maklumat pekerja anda dan tetapkan kekerapan dan perbelanjaan gaji anda.

5

Klik tab "Projek" untuk memasukkan projek semasa yang sedang diusahakan syarikat anda Klik tab "Perbankan" untuk memasukkan baki akaun semasa dan urus niaga terkini. Klik tab "Syarikat" untuk mengubah maklumat syarikat semasa anda. Gunakan tab untuk memasukkan setiap bahagian ketika anda ingin melihat, memasukkan atau menghapus maklumat yang diperlukan untuk mengesan status kewangan perniagaan anda.