Contoh Perkongsian Liabiliti Terhad

Dalam keadaan tertentu, dua atau lebih orang mengatur perniagaan mereka sebagai perkongsian liabiliti terhad untuk menerima beberapa faedah unik. LLP sering digunakan oleh perniagaan perkhidmatan profesional, seperti peguam atau akauntan. LLP umumnya melindungi rakan kongsi dari masalah undang-undang profesional masing-masing, seperti kecuaian atau penyelewengan. Tanggungjawab terhad kepada jumlah wang yang disumbangkan oleh setiap rakan kongsi kepada LLP. Negeri berbeza-beza mengenai siapa yang dapat mewujudkan LLP.

Organisasi dan Lesen Profesional

Sebilangan besar negeri memerlukan setiap rakan LLP memiliki lesen profesional dalam bidang yang dipilih. Oleh itu, LLP umumnya merangkumi perkongsian antara doktor, peguam, akauntan, arkitek, penasihat kewangan berlesen, doktor haiwan dan pengusaha. California hanya membenarkan LLP untuk peguam dan akauntan.

Firma perakaunan "Big Four" diwakili di Amerika Syarikat oleh LLP, seperti firma undang-undang terbesar di dunia, DLA Piper, yang gabungan Amerika Syarikatnya adalah DLA Piper LLP. Doktor dan peguam sering membentuk LLP dan bukannya perkongsian umum untuk melindungi diri mereka daripada tindakan penyelewengan pasangan mereka.

Terhad berbanding Perisai Penuh

Bahagian "terhad" LLP mempunyai makna yang berbeza di negeri yang berbeza. Di beberapa negeri, struktur LLP hanya menyediakan "perisai terhad". Sebagai contoh, di negeri-negeri tersebut, rakan kongsi akan mempunyai tanggungjawab peribadi tanpa had sekiranya dia mencederakan pelanggan atau menjual produk yang rosak semasa menjalankan perniagaan LLP. Di semua negeri, perisai terhad bermaksud pemiutang peribadi boleh mengemukakan tuntutan terhadap rakan kongsi yang tidak terhad kepada jumlah yang dilaburkan dalam LLP. Bahkan di negara-negara "perisai penuh", LLP tidak melindungi pemilik perniagaan kecil sama seperti syarikat perbadanan yang terhad.

Cukai dan Aset

Oleh kerana setiap negeri mempunyai undang-undang LLP sendiri, sukar untuk membuat pernyataan umum mengenai bentuk perkongsian ini. Banyak negeri mengenakan cukai francais pada LLP dan meminta rakan kongsi untuk membuat peruntukan untuk tuntutan penyelewengan. Sebagai contoh, di California, LLP firma undang-undang membayar cukai francais tahunan, dan setiap pasangan mesti mempunyai insurans liabiliti profesional atau menjamin aset cair yang mencukupi. LLP secara amnya tidak membayar cukai - rakan kongsi dikenakan cukai atas bahagian pendapatan mereka dari LLP.

Mencucuk Tudung

Dalam manuver yang disebut "menusuk kerudung," pemiutang dan pengadil lain dapat menggantungkan tanggungjawab peribadi kepada rakan LLP dengan mendakwa LLP adalah palsu - ditubuhkan hanya untuk menipu pemiutang atau memberikan perisai terhad kepada pemilik tunggal. wang dan harta benda dapat menunjukkan LLP palsu. Mahkamah mungkin enggan membenarkan penuntut untuk menembusi tudung LLP tanpa bukti yang meyakinkan. Tindakan lain yang mengatasi perlindungan liabiliti terhad LLP termasuk: rakan kongsi yang secara peribadi menjamin pinjaman LLP, kegagalan membayar cukai, kegagalan menjalankan insurans liabiliti dan rakan kongsi yang gagal dalam tugas mereka untuk bertindak dengan penuh tanggungjawab ketika melakukan kerja LLP.