Bagaimana Kad Leret Berfungsi?

Kad leret digunakan paling banyak di mana sahaja - dari kad kredit yang digunakan untuk membuat pembelian hingga kad leret yang berfungsi sebagai kunci untuk memasuki pintu dan juga kad yang dapat membantu syarikat menjejaki masa pekerja. Walaupun setiap penggunaan kad sapu boleh menggunakan sistem yang berbeza untuk mengesahkan dan log data, asas bagaimana kad berfungsi sama. Apabila kad menyentuh atau melewati pembaca kad leret, maklumat dihantar ke sistem komputer pusat untuk menilai maklumat yang dihantar.

Kad Dileret

Kad leret mesti bersentuhan dengan pembaca kad yang sesuai sebelum sebarang transaksi dapat dilakukan. Urus niaga menjadi aktif apabila jalur magnetik pada kad kredit, debit atau EBT dipindahkan melalui konsol di peruncit. Kad leret lain, seperti kad yang berfungsi sebagai kunci, diaktifkan apabila mereka bersentuhan dengan pembaca kad, seperti mengetuk kad ke pad di sebelah pemegang pintu.

Sistem Elektronik

Pembaca kad kemudian menghantar data melalui sistem maklumat elektronik yang berkaitan dengannya. Sistem boleh sesederhana pembaca kad yang dilampirkan ke komputer tunggal atau rangkaian kecil ke sesuatu yang lebih rumit, seperti sistem pengesahan kad kredit. Sebilangan besar kaedah penghantaran memerlukan komputer dengan pengaturcaraan yang sesuai untuk membaca maklumat dari kad swiped, dan sambungan rangkaian, seperti rangkaian tanpa wayar atau talian telefon, untuk menghantar maklumat.

Maklumat Dihantar

Sebaik sahaja kad leret bersentuhan dengan pembaca kad yang diselaraskan dengan kad - seperti kad kredit yang dileret ketika anda membuat pembelian - maklumat mengenai kad itu dihantar ke komputer untuk memproses maklumat penting mengenai transaksi. Sekiranya berlaku pembelian, sistem pengesahan kad kredit pihak ketiga mengesahkan bahawa kad tersebut aktif dan terdapat cukup wang dalam akaun untuk menampung pembelian. Sekiranya berlaku sapu kad kunci atau sapu waktu dan kehadiran, maklumat dihantar ke komputer perniagaan yang mengesahkan identiti pemegang kad dan akan membuka kunci pintu atau merekodkan bahawa ada pekerja di bangunan tersebut.

Pengesahan Lebih Lanjut

Beberapa pertukaran kad akan meminta maklumat pengesahan tambahan untuk mengesahkan identiti pengguna kad. Pemegang kad mungkin diminta memasukkan nombor pengenalan peribadi semasa transaksi diproses. Sebilangan pembaca kad juga meminta pengesahan seperti untuk mengesahkan pembelian atau, jika berlaku sapu kad waktu dan kehadiran, mungkin bertanya apakah seseorang ingin membuat waktu masuk atau keluar dari tempat kerja.

Bayaran Transaksi

Dengan beberapa kad sapu, terutamanya transaksi kredit dan debit, datanglah bayaran. Peruncit dikenakan setiap kali anda melakukan transaksi kredit. Bayaran 1.6 peratus hingga 3 peratus dikenakan kepada syarikat setiap kali kad dileret, selain yuran tahunan syarikat membayar akses ke rangkaian pengesahan kad kredit. Bank boleh mengenakan bayaran kepada pemegang akaun, yang biasa berlaku dalam kad debit, apabila kad dileret.