Cara Menyiapkan Pelayan Faks Windows

Perniagaan anda boleh menyediakan pelayan faks di Windows untuk menguruskan peranti dan sumber faks, memantau barisan faks dan membolehkan pengguna yang tersambung ke rangkaian perniagaan anda menghantar dan menerima faks dengan mudah. Pentadbir boleh memasang peranan Pelayan Fax di Windows Server 2008 untuk membuat dan memasang perkhidmatan Faks, serta membolehkan stesen kerja yang menjalankan Windows 7 untuk mengakses pelayan faks yang ada.

Windows Server 2008

1

Klik Mula, kemudian "Alat Pentadbiran." Klik "Pengurus Pelayan" dan kemudian pilih "Peranan" dari panel kiri.

2

Pilih "Tambah Peranan" dari panel kanan. Pilih "Pelayan Faks" pada skrin Pilih Peranan Pelayan.

3

Klik "Tambah Perkhidmatan Peranan yang Diperlukan," kemudian "Seterusnya."

4

Klik "Tambah" dan kemudian masukkan bidang yang sesuai yang pengguna dan kumpulan akan dapat akses ke pelayan faks. Klik "OK", kemudian "Seterusnya."

5

Pilih "Hanya Pembantu Perutean Yang Dapat Mengakses Peti Masuk Pelayan Faks" untuk menghadkan akses ke Peti Masuk ke Pembantu Perutean - pengguna yang bertanggungjawab untuk mengarahkan faks. Pilih "Semua Pengguna Boleh Mengakses Peti Masuk Pelayan Faks" untuk membolehkan semua pengguna mengakses peti masuk. Klik "Seterusnya."

6

Masukkan bidang yang sesuai yang mana kumpulan dan pengguna akan dapat mengakses peti masuk, jika ada. Klik "OK", kemudian "Seterusnya."

7

Ikuti baki petunjuk di skrin sehingga anda mencapai skrin ringkasan. Semak pilihan anda dan kemudian klik "Pasang" untuk membuat pelayan faks.

8

Klik Mula, kemudian "Jalankan." Masukkan "services.msc" ke dalam kotak dialog Jalankan dan kemudian klik "OK."

9

Klik kanan "Print Spooler" dan kemudian pilih "Berhenti" dari menu konteks. Klik kanan "Print Spooler" sekali lagi dan kemudian klik "Mula" untuk memulakan semula perkhidmatan.

10

Klik Mula, kemudian "Panel Kawalan." Klik dua kali "Pilihan Telefon dan Modem" dan kemudian masukkan maklumat wilayah dan panggilan anda ke dalam bidang yang sesuai. Klik "OK."

Windows 7

1

Klik Mula, kemudian "Semua Program." Klik "Faks dan Imbas Windows."

2

Pilih tab Faks dan kemudian klik "Alat." Klik "Akaun Faks."

3

Klik "Tambah", kemudian "Sambungkan ke Pelayan Faks di Rangkaian Saya."

4

Masukkan alamat rangkaian pelayan ke medan Nama. Klik "Seterusnya."

5

Buat nama untuk pelayan dan kemudian klik "Selesai" untuk menyediakan pelayan faks.